SAK (12.06.2017 - Heikki Jokinen) Ranskalainen palkansaajien keskusjärjestö CGT nosti joukkokanteen 34 jäsenensä palkkasyrjinnästä lentokonetehtaalla. Kanne perustuu viime vuonna säädettyyn lakiin ja ay-liike käyttää sitä nyt ensimmäistä kertaa.

CGT on selvittänyt, että sen aktiivit saavat Safran Aircraft Engines -yhtiössä selvästi pienempää palkkaa kuin muut vastaavaa työtä tekevät. Liitto on verrannut heidän palkkojaan saman ikäisiin, samoin koulutettuihin ja saman työkokemuksen omaaviin työntekijöihin.

Tällaista vertailua kutsutaan Clerc-menetelmäksi. Nimi juontuu Peugeot'n autotehtaan työntekijästä François Clercistä, joka 1990-luvun puolivälissä todisti työnantajan syrjineen häntä ay-aktiivisuuden vuoksi. Oikeus tunnusti hänen keräämänsä vertailutiedon palkka- ja urakehityksestään oikeaksi.

Teollisuusliitto (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Tehtaansa pelastamista haluavat työläiset valtasivat sen Ranskassa. He sijoittivat tehtaalle kaasusäiliöitä sekä bensiinikanistereita uhaten räjäyttää ne. Nyt säiliöt on poistettu.

GM&S Industry -yhtiön tehdas La Soutterainessa Ranskan lounaisosassa toimii Peugeot ja Renault -autotehtaiden alihankkijana. Aiemmin 64 prosenttia liikevaihdoista tuoneet autotehtaat vähensivät tilauksiaan ja tehdas ajautui vaikeuksiin.

Aina viime vuoden lopulta asti tehdas on ollut lakkauttamisvaarassa. Tällöin kaikki 279 työntekijää menettäisivät työnsä.

Tehdas oltiin sulkemassa 23. toukokuuta. CGT-liittoon kuuluvat työläiset katsoivat, ettei ole mitään menetettävää ja valtasivat tehtaan. Sanojensa vakuudeksi he rikkoivat joitakin koneita ja miinoittivat - lähinnä symbolisesti - tehtaan kaasusäiliöllä ja bensiinikanistereilla.

PAM (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Lidl kärsi hiljan tappion ammattiliitoille oikeudessa Saksassa ja Britanniassa. Molemmat tapaukset liittyivät työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen.

Saksassa Lidl erotti Grabenissa sijaitsevan jakelukeskuksen yritysneuvoston jäsen Aytekin Erayabakanin syyttäen häntä esimiehensä ja erään työtoverinsa solvaamisesta. Saksan mallissa laki määrää, että yli viiden työntekijän yritykseen voidaan valita työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Sillä on melko laaja tiedonsaantioikeus ja vaikuttamismahdollisuus työntekijöitä koskevissa asioissa.

Yritysneuvoston jäsenillä on irtisanomissuoja toimikautensa ja vuosi sen jälkeen. Heidät voidaan irtisanoa vain raskaiden rikkeiden vuoksi ja ainoastaan yritysneuvoston tai työtuomioistuimen päätöksellä.

Grabeniin perustettiin yritysneuvosto vasta viime vuoden kesällä. Erotettu työntekijä oli liiton mukaan yritysneuvoston keskeisiä käynnistäjiä.

Ahjo (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Ruoskinta on yleinen rangaistus Iranissa. Sitä käytetään myös ay-aktiiveja ja olojaan kohentamaan pyrkiviä työläisiä vastaan.

Amnesty International raportoi, että Iranissa ruoskitaan satoja ihmisiä joka vuosi. Käytettyihin rangaistuksiin kuuluvat lisäksi kuolemanrangaistukset, sokeuttaminen ja amputoinnit.

YK:n tilastojen mukaan maassa teloitettiin viime vuonna ainakin 530 ihmistä.

Maan laki tuntee sata rikosta, joista voidaan määrätä ruoskimista. Niiden määritelmät ovat niin epämääräisiä, että raippoja voi saada melkein mistä tahansa teosta.

Amnesty kertoo, että viime vuonna 28-vuotias nainen sai 80 ruoskaniskua osallistuttuaan syntymäpäiväjuhlille, jossa oli miehiäkin.