Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Poliittisesta epävakaudestaan huolimatta Pakistan kerää pohjoismaiden paperi- ja pakkausteollisuuden investointeja. Ala uskoo pakkausteollisuuden kasvun paikkaavan paperin kysynnän laskua ja uusia tehtaita sijoitetaan lähelle kuluttajia kuten liki 190 miljoonan asukkaan Pakistaniin.

Stora Enso ilmoitti kesäkuussa perustaneensa maahan Bulleh Shah Packaging -nimisen yhteisyrityksen paikallisen Packages Ltd:n kanssa. Stora Enso omistaa yhtiöstä alkuun 35 prosenttia, mutta sen omistusosuus voi nousta puoleen. Yhtiön pääoma on noin 83 miljoonaa euroa.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Vuorotyöläisten hankala unirytmi kasvattaa onnettomuuriskiä sekä sydän- ja verisuonitautien, suolistovaivojen ja syövän kaltaisten kroonisten sairauksien mahdollisuutta, toteavat ruotsalaiset kansanterveysprofessori Anders Knutsson ja diabetes-tutkija Anders Kempe.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Venäjän Karjalassa sijaitseva Pitkärannan massatehdas julistettiin toukokuussa konkurssiin. Norjalaisomisteisen Diesen Wood -suomalaisyhtiön 1921 perustama tehdas oli Karjalan suurimpia teollisia työpaikkoja lähes tuhannella työntekijällään. Vuonna 2011 tehdas tuotti 89 tonnia sellua.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Kiinan paperiteollisuutta uudistetaan vauhdilla. Viranomaiset ovat sulkemassa tänä vuonna paperi- ja massatehtaita tuotannon vähentämiseksi 4,6 miljoonalla tonnilla. Maa aikoo lakkauttaa vanhentuneita tehtaita koko alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi ja ympäristötietoisuuden kasvaessa.