Särmä (07.03.2013 - Heikki Jokinen) Ikean omistama puuteollisuus- ja huonekaluyhtiö Swedwood allekirjoitti helmikuussa Puolassa työehtosopimuksen. Puoli vuotta neuvotteltu sopimus kattaa 9 000 työntekijää yhtiön 11 tehtaassa.

Kolmen liiton solmima sopimus on tärkeä, koska laillisesti sitovan sopimuksen jälkeen ne voivat tehostaa jäsenhankintaa. Kaksivuotinen sopimus tunnustaa ammattiliittojenkin oikeudet.

Fipsu (05.03.2013 - Heikki Jokinen) Laajalti julkisen alan työntekijöitä edustava Ver.di-ammattiliitto käy parhaillaan yhdessä muiden julkisen alan liittojen kanssa neuvotteluja osavaltiotason työehtosopimuksista. Neuvottelut koskevat noin miljoonaa työntekijää ja niitä on käyty helmikuun alusta.

Liitot vaativat 6,5 prosentin palkankorotusta sopimuskaudella. Lisäksi ne esittävät harjoittelijoille palkkatakuuta koulutusjakson päätyttyä sekä harjoittelupalkkaan sadan euron korotusta. Opettajille esitetään uutta palkkaryhmäjaottelua.

Fipsu (25.02.2013 - Heikki Jokinen) Tukholman ulkoistettu julkinen liikenne on herättänyt paljon kriittistä keskustelua palvelutason laskusta. Nyt osan Tukholman julkisesta liikenteestä hoitoonsa saanut Arriva on vankasti riidassa työntekijöidensa kanssa.

Kommunal-ammattiliitto syyttää bussiyhtiötä "management by fear" -politiikasta ja irtisanoi helmikuun lopulla yhteistyösopimuksensa Arrivan kanssa. Pelkästään Råstan varikolla on annettu työntekijöille 11 varoitusta elokuusta lähtien.

Fipsu (06.02.2013 - Heikki Jokinen) Aave kummittelee Euroopassa - palveluiden yksityistämisen aave. Viime vuosikymmeninä moni kunta eri Euroopan maissa on myynyt pikavoittojen toivossa, pankkien ja hallitusten painostuksesta tai ideologisista vaikuttimista yksityisyrityksille useita julkisia palveluja, myös vesihuollon.

Nyt aalto on alkanut hitaasti kääntyä. Yksityistetty vesihuolto on monesti tuonut mukanaan jyrkästi kohonneet hinnat, investointien vähäisyyden ja joskus jopa huonomman veden laadun. Monopoliasemaan päässeet yritykset eivät aina ole toimineet vastuullisesti. Usein monikansallisina toimivien yhtiöiden toiminta ja todellinen taloustilanne jää liikesalaisuusdeksi.