Paperiliitto (23.04.2013 - Heikki Jokinen) Yksitoista kansalaisjärjestöä eri puolilta maailmaa jätti maaliskuussa YK:n ihmisoikeusneuvostolle valituksen Stora Enson toiminnasta Guanxin maakunnassa Kiinassa.

Valituksen ydin on yhtiön toiminta sen hankkiessa maata sellumetsilleen. Tämän sanotaan johtaneen väkivaltaan ja jopa kahteen kuolemantapaukseen. Stora Enso on vakuuttanut kunnioittavansa paikallisten asukkaiden oikeuksia.

Tosiasiat paikan päällä osoittavat kuitenkin, että hyvin vähän konkreettista on tehty, sanoo kiistasta dokumenttielokuvan Punaisen metsän hotelli ohjannut Mika Koskinen järjestöjen tiedotteessa. Uhreille ei ole maksettu korvauksia eikä yksipuolisen maankäytön vaikutuksia paikallisen väestön selviytymiseen ole huomioitu, hän sanoo.