Ahjo (05.02.2017 - Heikki Jokinen) Kannattamattomien hiilikaivosten sulkemista Puolassa tuetaan 1,8 miljardilla eurolla. Kaivokset voivat jatkaa toimintaansa vuoden 2018 loppuun asti.

Hiilikaivosten sulkeminen on pitkään hiertänyt maan hallituksen ja ammattiliittojen välejä. Hallitus ei ole liittojen mielestä huomioinut riittävästi työllisyyttä eikä työttömäksi jäävien turvaa.

Nyt Euroopan unionin komissio selvitti onko Puolan tuki kaivoksille EU-lakien mukaista. On, päätti komissio joulukuussa. Valtio saa tukea suljettavista hiilikaivoksista työttömäksi jäävien irtisanomiskorvauksia ja eläkkeitä sekä kaivosalueiden ympäristön ja turvallisuuden kohentamiseen.