Paperiliitto (23.04.2013 - Heikki Jokinen) Paperiteollisuuden tulevaisuutta kartoitetaan monella taholla. Tutkimuslaitos RISI:n Rod Young laskee PPI-lehdessä paperi- ja kartonkiteollisuudelle kolmen prosentin kasvun tänä vuonna. Kaksi edellistä vuotta tuotanto nousi vain prosentin vuodessa.

Sanomalehtipaperin käytön Young arvelee vähenevän tänäkin vuonna, mutta ei yhtä jyrkkänä kuin kahtena edellisvuonna. Muun painopaperin ja kirjoituspaperin kulutuksen hän olettaa kasvavan kaksi prosenttia.

Vuoden 2007 luvuista jäädään silti kauas taakse. Sanomalehtipaperia kuluu 23 prosenttia eli yhdeksän miljoonaa tonnia vähemmän kuin silloin ja muuta painopaperia sekä kirjoituspaperia seitsemän tonnia vähemmän.

Alan veturiksi Young nostaa pehmopaperin ja pakkausmateriaalin. Pehmopaperin kulutus kasvanee tänä vuonna 4,5 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna siinä on 22 prosenttia nousua. Pakkausmateriaalin kysyntä kasvanee tänä vuonna 4 prosenttia, nousua vuodesta 2007 on peräti 18 prosenttia.

Syy löytyy Kiinasta, jossa keskiluokan kasvu ruokkii pehmopaperin kulutusta. Alan kasvu keskittyy kehittyviin maihin, joissa kulutus noussee kuusi prosenttia. Edellisvuosina nousu oli neljä prosenttia.

Konsulttiyhtiö PWC julkisti hiljan 23 maata kattavan metsäsektorin toimitusjohtajien kyselytutkimuksen. 92 prosenttia vastasi, että heidän yhtiöissään on leikattu kustannuksia viime vuonna. Luku oli isompi kuin minkään muun teollisuuden alan. Peräti 89 prosenttia johtajista sanoi, että leikkaukset jatkuvat.

Alan yritysten henkilökunta on vähentynyt rivakammin kuin millään muualla alalla ja kolmannes johtajista sanoi vähenemisen jatkuvan. Toimitusjohtajat kertoivat painottuvansa parempiin asiakassuhteisiin ja ekologisesti kestävämpään tuotantoon.

Ruotsin metsäteollisuus on löytänyt uusia markkinoita Aasiasta ja Afrikasta, kertoo Nordisk papperstidning. Paperin viennistä menee lähes kolmannes EU:n ulkopuolelle ja massan viennistä yli kolmannes. Silti maassa suljettiin viime vuonna kaksi paperitehdasta, neljä paperikonetta ja kahdeksan sahaa.