Ahjo (26.01.2017 - Heikki Jokinen) Metalliliitot ja alan työnantajajärjestö perustivat yhteisen rahaston investoimaan Belgian metalliteollisuuteen.

Rahasto sijoittaa kotimaisiin pörssin ulkopuolisiin metallialan yrityksiin tavoitteenaan työllistäminen. Sijoituksille haetaan kuitenkin myös kohtuullista tuottoa.

Rahaston pääomasta 40 miljoonaa tulee metallin ammattiliittojen eläkerahastosta ja 60 miljoonaa metalliteollisuuden alaa tukevasta rahastosta.

Sijoitukset ovat vähintään puoli miljoonaa euroa. Niitä tehdään runsaasti riskin hajauttamiseksi.

Rahasto ei puutu omistamiensa yhtiöiden johtamiseen tai hanki niistä enemmistöä. Näin metalliliitot voivat toimia työntekijöiden etujen puolustajana niissäkin yhtiöissä, joita rahasto rahoittaa tai omistaa.