Ahjo (26.01.2017 - Heikki Jokinen) Dansk Metal -liitto pelkää, että teollisuuden orastava kasvu voi johtaa työvoimapulaan. Ratkaisuja ovat maahanmuuton lisääminen ja entistä tehokkaampi ammatillinen koulutus.

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi vei EU-maista vuoden 2013 loppuun mennessä 4,4 miljoonaa teollisuuden työpaikkaa.

Nyt Dansk Metalin ekonomistit arvioivat liiton tuoreessa julkaisussa suunnan alkaneen kääntyä. Kahden viime vuoden aikana EU-maiden teollisuuteen on tullut 600 000 uutta työpaikkaa.

Ruotsin teollisuuden ammattiliitojen yhteistyöjärjestö Facken inom industrin raportoi sekin myönteisistä näkymistä maan teollisuudessa.

Jäsenliittojen puheenjohtajat sanovat kirjoituksessaan, että teollisuuden tuottavuus kasvoi Ruotsissa 2,5 prosenttia vuosina 2013 – 2015. Lisäksi investoinnit ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi.

Teollisuuden tuotannon arvo kasvoi Ruotsissa neljä prosenttia vuodessa 2013 - 2015. Se on yhtä paljon kuin vuosina 1998 - 2007.

Tanskan teollisuuden työllisyys on parantunut neljä prosenttiyksikköä heikoimmista ajoista vuoden 2013 lopussa, Dansk Metal kertoo. Ruotsin ja Norjan teollisuuden työllisyyskin on liiton mukaan parhaimmalla tolalla kymmeneen vuoteen.

Teollisuuden työllisyys on EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan parantunut vuoden 2013 lopulta Puolassa liki 15 prosenttia ja Irlannissa lähes 12 prosenttia. Koko EU:n keskiarvo on liki kaksi prosenttia. Suomen kehitys on jäänyt sen alle.

EU-maissa voi pian tulla eteen teollisuuden työvoimapula, Dansk Metall arvioi. Syitä ovat teollisuuden elpyminen, erityisesti Saksan matala 4,1 prosentin työttömyys ja väestön ikääntyminen.

Eurostat laskee, että vuoteen 2030 mennessä EU-maiden työikäinen väestö vähenee 15 miljoonalla ihmisellä. Kun työikäisiä on EU:ssa nyt 64 prosenttia väestöstä, vuonna 2030 luku on laskenut 58,2 prosenttiin. Yhä harvemmat työssäkäyvät joutuvat elättämään yhä useampaa eläkeläistä.

Dansk Metal vertailee julkaisussaan kilpailijamaidensa työikäisten määrää. Alimmaksi se vuonna 2030 putoaa Suomessa. Puola pärjää vauvojensa määrällä, Ruotsi ja Saksa siirtolaisuudella.

Dansk Metal kehottaakin maansa poliitikkoja varautumaan teollisuuden työvoiman tarpeen kasvuun. Yksi tapa on kasvattaa siirtolaisuutta, mutta Saksa saattaa houkutella siirtolaisia niin, että heitä ei riitä Tanskaan asti. Tai sitten on satsattava koulutukseen, jotta oman maan nuoret saadaan ammattitaitoisina teollisuuden töihin.