Metalliliitto (09.02.2017 - Heikki Jokinen) Saksan IG Metall -liitto valmistautuu tärkeään vaalivuoteen. Liitto ajaa työelämän turvan lisäämistä ja edistää työehtosopimusten kattavuutta.

IG Metall on maailman merkittävimpiä ammattiliittoja. Sillä on paljon jäseniä, vakaa talous ja toimintaan valmis jäsenistö. Viime vuoden työehtosopimuskamppailussa liiton järjestämiin varoituslakkoihin osallistui 800 000 ihmistä.

Kaikkiaan liitolla oli vuoden alussa 2 274 033 jäsentä, joista ammatissa toimii 1 569 690. Tämä lukumäärä ei ole ollut näin iso kymmeneen vuoteen, sanoo liiton puheenjohtaja Jörg Hofmann.

Naisia liiton jäsenistä on hieman yli 400 000. Nuoria jäseniä liitossa on on 234 000. Tämä tekee siitä, liiton oman luonnehdinnan mukaan, "Saksan suurimman poliittisen nuorisojärjestön".

Tänä vuonna Saksassa järjestetään liittopäivävaalit. Maan poliittinen kenttä on käymistilassa, ja työelämän muutokset luovat nekin epävarmuutta kansalaisten keskuuteen.

Liitto on mukana vaalivuoden keskustelussa maan tulevaisuudesta. Keskeistä on työn muutoksen hallinta tavalla, joka tuo turvallisuutta, Hofmann sanoo.

Turvallisuus vaatii investointia tulevaisuuteen, Hofmann tiivistää.

Investoinnit teollisuuteen takaavat tuotantoketjujen säilymisen omassa maassa. Valtiolta Hofmann vaatii valmiutta pitää infrastuktuuri kunnossa. Hän vaatii koko työmarkkina- ja koulutuspolitiikan uudelleen ajattelemista tavalla, joka antaa mahdollisuuden ammatilliseen uudelleensuuntautumiseen ja koulutukseen koko työelämän ajan.

Työntekijät eivät ole kertakäyttätavaroita, jotka heitetään pois kun heitä ei enää tarvita, Hofmann sanoo.

Toinen tärkeä kysymys on työajan järjestäminen. Miten parantaa työn ja elämän yhteensopivuutta, Hofmann kysyy. Miten järjestää työaika siten, että kaikille annetaan mahdollisuus osallistua työelämään?

Työehtosopimusten kattavuuden parantaminen on liiton keskeinen tavoite. IG Metallin sopimukset eivät ole yleissitovia ja moni yritys jää niiden ulkopuolelle. Vuonna 2016 liitto sai sopimuksiin mukaan 145 uutta yritystä, joilla on 36 000 työntekijää.

IG Metallilla on voimaa viedä tavoitteitaan eteenpäin. Se keräsi viime vuonna jäsenmaksuja 548 miljoonaa euroa. Siitä 192 miljoonaa euroa palautui yrityksen tasolla tehtävään työhön.