Fipsu (25.04.2013 - Heikki Jokinen) Paikallishallinnon työntekijöiden määrä väheni Britanniassa vuoden 2010 alusta 2012 kolmannelle vuosineljännekselle peräti 380 500 henkeä eli 14,7 prosenttia. Tuolloin paikallishallinnolla oli yhä 2,2 miljoonaa työntekijää. Luvut ovat Britannian tilastokeskuksen keräämiä.

Pienimmät suhteelliset vähennykset tehtiin Skotlannissa, suurimmat maan lounaisosissa. Leikkaukset tehtiin jättämällä vapautuneet työpaikat täyttämättä, irtisanomisina ja siirtämällä töitä julkiselta puolelta yksityisille.

GMB-ammattiliiton julkisten palvelualojen sihteeri Brian Strutton näkee lukujen kertovan niistä hirvittävistä leikkauksista, jotka konservatiivien ja liberaalien hallitus on tehnyt julkisella alalla.

"Nämä ovat ihmisiä, jotka tarjoavat paikallisia palveluja, joten leikkaukset ovat tuhoisia paikallisyhteisöille ja heille, jotka ovat menettäneet työnsä. Paikallishallinnon budjetteja leikataan yhä, joten tämä vähenevän työllisyyden suunta on jatkumassa vuonna 2014."

"Ei yksikään paikallishallinnon työntekijä ollut aiheuttamassa sitä taloudellista kriisiä, josta heidän on nyt maksettava. Ei myöskään kukaan vanhus, avun tarpeessa oleva tai haavoittuva kansalainen, jotka tukeutuvat yhä väheneviin paikallisiin palveluihin", Strutton sanoo.

Britannian naapurimaassa Irlannissakin kohdistuu suuria paineita julkisen alan työntekijöihin. Helmikuun lopulla hallitus sopi eräiden ammattilittojen kanssa tietyn rajan ylittävien palkkojen alennuksista ja työajan pidentämisestä julkisella sektorilla. Tämä olisi mahdollistanut 37 500 julkisen alan työntekijän vähentämisen.

Esitys kaatui jäsenäänestyksessä ja huhtikuun puolivälissä Irlannin ammattiliittojen keskusjärjestö Congress päätti, ettei se tue esityksiä vaan edellyttää jatkoneuvotteluja mahdollisista muutoksista.