Metalliliitto (03.04.2017 - Heikki Jokinen) Maaliskuussa solmittu luoteisen Saksan terästeollisuuden sopimus nostaa palkkoja neljä prosenttia 21 kuukauden aikana.

Kuluvan kuun alusta korotus on 2,3 prosenttia ja ensi vuoden toukokuussa palkat nousevat 1,7 prosenttia. Oppisopimuksen neljäntenä vuonna maksetaan samat korotukset, ensimmäisestä kolmanteen vuoteen korvauksia nostetaan suhteessa enemmän.

Samalla jatkettiin sopimusta 55 vuotta täyttäneiden mahdollisuudesta keventää työpanostaan. Tätä varten on erityinen osa-aikaeläkejärjestelmä.

Työehtosopimus vahvistaa lisäksi työntekijöitä edustavien yritysneuvostojen mahdollisuuden vaikuttaa yrityksessä työskentelevien alihankkijoiden työntekijöiden työehtoihin. Yritysneuvoston on hyväksyttävä vuokratyövoiman käyttö, eikä se saa olla tarpeetonta.

Vuokratyötä tekeville on maksettava jonkin keskusjärjestö DGB:n jäsenliiton työehtosopimuksen tai lain vähimmäismäärien mukaan. Vuokratyöläisillä on oikeus esittää valituksia sen yhtiön yritysneuvostolle, johon heidät on vuokrattu töihin.

Saksassa työehtosopimuksia solmitaan usein osavaltioittain tai alueittain. Tämä 72 000 terästeollisuuden työntekijän sopimus sisältää vahvan teollisuusalueen Nordrhein-Westfahlenin.

Liitto vauhditti sopimusta useilla lyhyillä varoituslakoilla. Niihin osallistui 14 730 terästyöläistä.

IG Metall sanoo, että tämä sopimus on pohjana muualla maassa käytäville työehtosopimusneuvotteluille.

Maaliskuun lopulla solmittiin palkkavaikutuksiltaan vastaava sopimus itäisen Saksan terästeollisuuteen. Sopijaosapuolet kävivät erityistä vuoropuhelua nuorten asemasta ja kuulivat neuvottelujen kuluessa kuuden alan oppisopimuskoulutuksessa olevan näkemyksiä tulevaisuudesta.

Tätä tulevaisuusvuoropuhelua luvattiin sopimuksessa jatkaa. Sillä pyritään alan houkuttelevuuden takaamiseen. Tavoitteena ovat hyvä koulutus sekä työ ja hyvät mahdollisuudet.

Metalli- ja elektroniikkateollisuuden viime vuonna solmittu sopimus nosti 3,8 miljoonan työntekijän palkkoja kaksi prosenttia huhtikuun alusta. Viime vuonna korotus oli 2,8 prosenttia sekä 150 euron kertamaksu.