SAK (03.04.2017 - Heikki Jokinen) Kolmivuotinen teollisuussopimus tuo ruotsalaisille 6,5 prosentin palkankorotukset. Työehtosopimuksille tason asettava sopimus sisältää myös matalapalkkaerän ja parannuksia osa-aikaeläkkeeseen.

Teollisuusalojen ammattiliitot hyväksyivät sovittelijan esityksen uudeksi kolmivuotiseksi palkkoja määrittäväksi teollisuussopimukseksi perjantaina.

Sopimus kattaa 600 000 teollisuuden työntekijää. Samalla se asettaa Ruotsin työmarkkinajärjestelmässä tason muidenkin alojen sopimuksille.

Huhtikuun alusta voimaan tuleva sopimus tuo jokaisena kolmena seuraavana vuotena kahden prosentin palkankorotuksen. Kolmas vuosi on irtisanottavissa.

Keskusjärjestö LO pitää kolmivuotista sopimusta tervetulleena. Sopimussihteeri Torbjörn Johansson toivoo, että sopimus luo rauhaa vielä auki oleviin tes-neuvotteluihin.

– Sopimus antaa hyvät edellytykset rauhalliselle sopimuskierrokselle. Teollisuussopimus on hyvä Ruotsin taloudelle ja ruotsalaiselle työläiselle.

Matalapalkkaerä hyödyttää naisvaltaisia aloja

LO:n sopimussihteeri on erityisen tyytyväinen matalimpien palkkojen parantamiseen. Sillä on myönteinen vaikutus erityisesti naisvaltaisille aloille.

Perjantaina sovitun mukaan alle 24 000 kruunun (2 515 euroa) palkkojen korotukset lasketaan kruunumääräisinä, ei prosentteina. Se nostaa matalimpia palkkoja muita reilummin.

Teollisuussopimus on yleissopimus, joka viedään alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Ne poikkeavat toisistaan ja siksi käytännön ratkaisut matalimpien palkkojen kohdalla voivat vaihdella.

Työnantajapuoli on tähän saakka vastustanut matalapalkkaerää. Työnantajat vaativat neuvotteluissa myös enemmän määräysvaltaa työaikoihin. Palkansaajapuoli torjui vaatimukset, mutta ne voivat vielä nousta esiin alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Osa-aikaeläkkeisiin parannuksia

Teollisuussopimus parantaa myös osa-aikaeläkkeitä. Työehtosopimuksiin on kirjattu 60 vuotta täyttäneille oikeus työajan vähentämiseen, osa-aikaeläkkeiden rahoittamiseksi kerätään talteen lisää varoja.

Työnantaja rahastoi työntekijän osa-aikaeläketta varten yleensä 0,7 prosenttia palkasta. Nyt summa nousee ensimmäisenä sopimusvuonna 0,2 ja kolmantena 0,3 prosenttiyksikköä. Korotuksella on puolen prosenttiyksikön kustannusvaikutus.