SAK (03.05.2017 - Heikki Jokinen) Tanskan palkansaajakeskusjärjestön LO:n yksityisten alojen kolmivuotinen sopimus sai huhtikuun jäsenäänestyksessä enemmistön tuen taakseen.

Sovittelijan esitys keräsi 56,5 prosenttia äänistä. Yksityisten alojen sopimus kattaa yli puoli miljoonaa työntekijää.

Tanskan työmarkkinamallissa palkansaajien LO ja työnantajien DA koordinoivat työehtosopimusneuvotteluja ja solmivat yleissopimuksen, josta käytettiin nyt nimeä OK 2017. Liitot neuvottelevat omat sopimuksensa sen puitteissa.

Teollisuuden 230 000 työntekijää kattava neuvottelutulos valmistui jo helmikuussa. Sen jälkeen muidenkin alojen sopimusehdotuksia saatiin valmiiksi. Yksityisten alojen sopimukset syntyvät pitkälti teollisuusliittojen neuvottelutuloksen pohjalta.

Nyt huhtikuussa jäsenäänestyksessä oli LO:n kaikkia yksityisiä aloja koskeva, valtakunnansovittelijan laatima sopimusehdotus. Äänestysprosentti oli historiallisen korkea, 51,8 prosenttia.

Tanskan LO:n puheenjohtaja Lizette Risgaard on iloinen korkeasta äänestysprosentista ja esityksen saamasta selvästä enemmistöstä. Hän korostaa, että eräissä liittojen sopimuksissa on parannettu mahdollisuutta vuokratyövoiman ja sijaisten käytön valvontaan.

Vanhempainvapailta täysi palkka

Kolmivuotinen sopimus nostaa palkkoja noin seitsemän prosenttia. LO laskee tämän vastavan kahden prosentin reaalipalkkojen korotusta.

Tanskassa on käytössä henkilökohtainen palkkatili, jolle työnantaja on tähän asti maksanut kaksi prosenttia työntekijän vuosipalkasta. Uusi sopimus nostaa maksun neljään prosenttiin. Työntekijä voi valintansa mukaan käyttää kertyneen summan palkallisiin vapaapäiviin tai korottaa eläkemaksuaan.

Varttuneet työntekijät voivat käyttää tiliä joustavasti ylimääräisiin vapaisiin korkeintaan 32 päivän verran vuodessa. Uuteen sopimukseen on kirjattu, että tililtä voi käyttää kaksi päivää vuodessa lasten hoitoon.

Vanhempainvapaalta maksetaan jatkossa täysi palkka. Sen pituus saattaa vaihdella eri alojen sopimuksissa. Metalliliitto Dansk Metalin sekä kaupan ja toimistotyön aloilla toimivan HK-ammattiliiton sopimuksissa täyden palkan saa 13 viikon ajalta.

LO ja ammattiliitot suosittelivat sovittelijan esityksen hyväksymistä. Iso osa liittojen jäsenistä kuitenkin vastusti sitä: ei-ääniä kertyi 43,5 prosenttia. Monia aloja kattavan ison 3F-liiton jäsenistä vain 40 prosenttia äänesti sopimuksen puolesta.

Vastustajia hiersi ehdotuksen kohta, joka antaa työnantajalle vapaammat oikeudet määrätä ylityötä. Mikäli ylityöstä ei ole paikallista sopimusta, työnantaja voi pidentää työviikkoa tilapäisesti 42 tuntiin. Työajan pidennys voi olla kuitenkin korkeintaan tunnin työpäivää kohti.