PAM (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Lidl kärsi hiljan tappion ammattiliitoille oikeudessa Saksassa ja Britanniassa. Molemmat tapaukset liittyivät työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen.

Saksassa Lidl erotti Grabenissa sijaitsevan jakelukeskuksen yritysneuvoston jäsen Aytekin Erayabakanin syyttäen häntä esimiehensä ja erään työtoverinsa solvaamisesta. Saksan mallissa laki määrää, että yli viiden työntekijän yritykseen voidaan valita työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Sillä on melko laaja tiedonsaantioikeus ja vaikuttamismahdollisuus työntekijöitä koskevissa asioissa.

Yritysneuvoston jäsenillä on irtisanomissuoja toimikautensa ja vuosi sen jälkeen. Heidät voidaan irtisanoa vain raskaiden rikkeiden vuoksi ja ainoastaan yritysneuvoston tai työtuomioistuimen päätöksellä.

Grabeniin perustettiin yritysneuvosto vasta viime vuoden kesällä. Erotettu työntekijä oli liiton mukaan yritysneuvoston keskeisiä käynnistäjiä.

Aytekin Erayabakan kiisti työnantajan syytökset. Verdi-liitto korostaa, että Lidl ei kyennyt esittämään mitään näyttöä syytöstensä tueksi. Sitä ei Augsburgin työoikeuskaan löytänyt. Se totesi huhtikuussa erottamispäätöksen laittomaksi.

Verdin Thomas Gürlebeck toivoi, että oikeuden päätös saa Lidlin yritysjohdon lopettamaan yritysneuvostojen jahtaamisen ja yhtiö ryhtyy luottamukselliseen yhteistyöhön yritysneuvoston ja liiton kanssa.

Britanniassa Lidl kiisti walesilaisen Bridgendin jakelukeskuksensa työntekijöiden oikeuden järjestäytyä ja valita edustajansa, kertoo GMB-ammattiliitto. Liitto vei asian työmarkkinoiden sovitteluelimeen ja kahdesti oikeuteen voittaen jutun joka kerta. Toukokuussa vetoomustuomioistuin vahvisti aiemman tuomion.Lidlin on hyväksyttävä GMB:n oikeus edustaa Bridgendin työntekijöitä ja sallittava liiton vaalien järjestäminen.

"Yhtiö on osoittanut järkyttävää omien työntekijöidensä toiveiden kunnioituksen puutetta - ja tuhlannut osakkeenomistajien rahaa tähän naurettavaan oikeusjuttuun", sanoo liiton alueellinen asiamies Lorraine Gaskell. Hän toivoo, että Lidl on nyt järkevä ja luo rakentavan suhteen liittoon.