Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Hiilikaivosten tulee istuttaa puita, tehostaa toimintaansa ja leikata melua, ohjeistaa Kiinan hallinto. Avattavien kaivosten on toimittava alusta asti uusien määräysten mukaan, vanhojen on päivitettävä olosuhteensa.

Ministeriöt vaativat, että kaivosten on istutettava puita, missä se vain on mahdollista. Kaivosalueet on lisäksi suljettava näkyvistä.

Hiilikaivosten on jatkossa käytettävä yksi prosentti liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä järjestettävä työntekijöille koulutusta ja estettävä ammattitauteja.