Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Alankomaiden FNV Metaal -liitto sai uuteen metalli- ja teknologiateollisuuden työehtosopimukseen haluamansa sukupolvisopimuksen.

Se on ay-liikkeen ajama järjestely, jolla yli 57-vuotiaat metallityöläiset voivat helpottaa työtaakkaansa ja alle 35-vuotiaat saada työtä.

Perusajatus on yksinkertainen: ikääntyviltä vähenevillä työtunneilla palkataan tilalle nuoria työntekijöitä.

FNV Metaal pitää tätä erityisen tärkeänä alan työntekijöiden keski-iän noustessa. Tavoite on saada ihmiset hyvässä kunnossa eläkkeelle. Eläkeikä on noussut Alankomaissakin ja työpaikat harmaantuvat.

Liitto laskee, että sopimus tuo työpaikan kahdelletuhannelle nuorelle kahden vuoden aikana.

Järjestelyn toteuttamiseen on eri malleja. Yksi on 80/90/100-malli. Siinä työntekijä laskee työaikansa 80 prosenttiin, saa 90 prosenttia palkastaan ja eläke kertyy sataprosenttisesti. Ratkaisut räätälöidään aina yksilöllisesti, sillä ihmisten tilanteet ja eläke-edut vaihtelevat.

Sukupolvisopimuksen rahoitus mahdollistuu osin kun ikään sidotut lomapäivät vähenevät. Uraansa aloittavien nuorten palkka on lisäksi vanhempia matalampi.

Tata Steelin kanssa liitto teki oman sopimuksen. Se antaa 60 vuotta täyttäneille mahdollisuuden puolittaa työaikansa. Alemmissa palkkaryhmissä he saavat tällöin 90 prosenttia palkastaan, ylemmissä 77 prosenttia. Eläkemaksu on sataprosenttinen.

Jokaista kahta työaikansa puolittajaa kohti Tata palkkaa uuden nuoren työntekijän.

Työnantajat lähtivät mukaan sukupolvisopimukseen, koska ikääntyneiden työntekijöiden työpaikoilla esimerkiksi yövuorojen pyörittäminen voi olla hankalaa. Työssä olevien nuorentaminen asteittain on samalla oiva tapa siirtää osaamista nuoremmille.

Metallin työehtosopimus kattaa 285 000 työntekijää. Se tuli voimaan toukokuun alusta ja kestää 25 kuukautta. Palkat nousevat sinä aikana 4,16 prosenttia.

Liitto onnistui lisäksi laskemaan maassa noudatettavan alle 23-vuotiaiden matalamman nuorisopalkan ikärajan sopimuksessa 22 vuoteen.

Neuvottelut sujuivat ilman työtaisteluja. FNV Metaal luovutti sujuvaa neuvottelua toivoen työntajan edustajille suuren kiven muistuttaen, että vain aasi törmää kahdesti samaan kiveen.

FNV Metaalin johtaja Jaqcie van Stigt pitää koko metallisektoria sopimuksen voittajana.

- Varttuneemmat voivat työskennellä pidempään ja nuoret voivat saada todellisen tulevaisuuden metallialalla. Alasta on tullut houkuttelevampi uusille kyvyille.