Teollisuusliitto (19.06-2017 - Heikki Jokinen) IG Metallin uusi vuokratyön työehtosopimus tuo vuokratyötä tekeville saman ansiotason kuin vakituisessa työsuhteessa oleville ja pysyvän työpaikan saamisen mahdollisuuden.

Saksassa on säädetty Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lailla vuokratyöstä vuodesta 1972. Lain viimeisin muutos on tältä vuodelta.

Nykyisen lain mukaan vuokratyöläinen saa työskennellä samassa työn tilaajayrityksessä korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli aika ylittyy, työntekijän katsotaan siirtyneen tilaajayrityksen palkkalistoille. Poikkeuksia sääntöön voidaan tehdä työehtosopimuksella.

Laki määrää lisäksi, että vuokratyöläisen on saatava viimeistään yhdeksän kuukauden työn jälkeen sama palkka ja työehdot kuin tilaajayrityksen muillakin työntekijöillä. Tästäkin voidaan tietyissä rajoissa poiketa työehtosopimuksella.

Laki kieltää vuokratyöläisten käytön lakkorikkureina.

IG Metallin uusi metalli- ja elektroniikkateollisuuden vuokratyön työehtosopimus takaa liiton mukaan paremmat tulot ja mahdollisuuden vakinaisen työn saamiseen huolimatta laissa olevasta 18 kuukauden enimmäisajasta samassa yrityksessä.

Työehtosopimus määrää, että yhdeksän kuukauden sijasta vuokratyöntekijälle taataan kuuden viikon jälkeen sama palkka ja edut kuin muillekin.

Kaksivuotinen sopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Se kattaa 200 000 työntekijää

Palkkauksen korjaaminen järjestyy erityisellä työehtosopimuksessa määritellyllä alan lisällä. Se alkaa kertyä kuuden viikon työn jälkeen ja nousee asteittain 15 kuukauden aikana 65 prosenttiin tuntityön palkasta. Tällöin palkka vastaa vakituisessa työsuhteessa olevien tasoa.

Nykyisessä sopimuksessa lisä kertyy nopeammin, mutta on korkeintaan 50 prosenttia tuntityön taksasta. IG Metallin varapuheenjohtaja Jörg Hofmann laskee, että alan lisä tuo työtehtävästä riippuen vuokratyöläisille 3 000–7 000 euron lisätulot yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Laki määrää vuokratyöläisen käytölle ajallisen ylärajan yhdessä yrityksessä, mutta IG Metallin sopimus joustaa ylärajassa ja määrittelee työnantajalle velvoitteen tarjota vakituista työsuhdetta 24 kuukauden jälkeen.

Vakituisia työpaikkoja ei saa korvata vuokratyövoimalla, sopimus määrää. Näin liitto sanoo saaneensa jalkansa sen pyöröoven väliin, joka heittää vuokratyöntekijän ulos tietyn ajan kuluessa ja tuo uuden ihmisen tilalle.

Sopimus sallii työntekijöitä edustavien yritysneuvostojen sopivan yrityskohtaisesti parempiakin etuja, kuten tasavertaisen palkkauksen työn alusta alkaen.

Yritysneuvostot voivat lisäksi sopia ylärajan vuokratyön käytölle yrityksessä.