Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Kanadalaisen Albertan osavaltion maataloustyöntekijät saivat oikeuden järjestäytyä ammattiliittoihin vasta viime vuoden alussa. Aina viime vuoteen asti 60 000 maataloustyöntekijällä ei ollut oikeutta vähimmäispalkkaan, työehtosopimukseen eikä työsuojeluun.

Nyt heidän oikeuksiaan laajennettiin osavaltion uudella lailla. Se perustuu edellisen muutoksen kokemuksiin ja laajaan kuulemiseen. Laki tuo maatalouden työntekijöiden työehdot samalle tasolle muiden työsuhteiden kanssa.

Joitakin poikkeuksia jää yhä voimaan kuten työ- ja lepoajan sääntely. Osavaltiolle jää lisäksi oikeus estää maatalouden lakot, mikäli niistä katsotaan olevan haittaa sadonkorjuulle tai eläimille.