Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsin GS-liitto on saanut solmituiksi useimmat työehtosopimuksensa toukokuussa. Ne noudattavat keskusjärjestö LO:n sopimaa yleislinjaa, joka tuo kolmen vuoden kuluessa kuuden prosentin korotukset sekä puolen prosentin matalapalkkaerän.

Valtion metsissä työskentelevien Vasa ja Visst -työehtosopimukset poikkevat korotusten jakautumisen osalta hiukan liiton muista sopimuksista.

Vasa-sopimus sisältää lisäksi mahdollisuuden maksaa matalampaa alkupalkkaa uusille työntekijöille, jotka ovat olleet pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämän edellytyksinä ovat työn korkeintaan vuoden kesto sekä koulutuksen merkittävä osuus työssä.

- Sopimus ei alenna nyt työssä olevien palkkoja eikä aiheuta alan palkkojen alentumista, sanoo sopimuksesta vastannut GS-liiton asiamies Magnus Lindberg.

Hän lisää, että sopimuksen tehnyt Metsähallitus ei ole palkkatasoa määrittävä toimija metsätaloudessa. Se on viranomainen, jolla on myös työllistämiseen liittyviä tehtäviä. Sopimus on työkalu näiden tavoitteiden saavuttamisessa, Lindberg painottaa.