SAK (19.08.2017 - Heikki Jokinen) Historialliseksi kutsuttu uusi sopimus samanarvoisesta palkkauksesta nostaa 55 000 työntekijän palkkaa Uudessa-Seelannissa. Valtaosa heistä on naisia.

Sopimus kattaa useita sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja. Palkat nousevat niissä seuraavan viiden vuoden aikana 15 - 50 prosenttia työtehtävistä ja kokemuksesta riippuen.

Heinäkuun alusta näillä aloilla palkat nousivat 12,10 - 15 euroon tunnilta. Tätä ennen maksettu palkka oli keskimäärin noin 10,20 euroa tunnilta.

Kun viiden vuoden siirtymäaika päättyy, on sopimuksen kattamien alojen alkupalkka 13,70 euroa tunnilta ja ylin palkka 17,20 euroa tunnilta.

Sopimuksesta neuvotteli useita ammattiliittoja. E tū -liiton mukaan tämä on suurin minkään ryhmän saama palkankorotus Uudessa-Seelannissa.

Sopimuksen takana on maan korkeimman oikeuden päätös. Vuonna 2012 silloinen palvelu- ja elintarvikealojen ammattiliitto SFWU vei oikeuteen jäsenensä Kristine Bartlettin asian.

Liiton mukaan vanhustenhuollossa työskentelevän Bartlettin matala palkka oli vuoden 1972 tasa-arvoista palkkausta koskevan lain vastainen. Palkka oli pieni, koska työntekijät olivat naisia, liitto päätteli.

Korkein oikeus oli samaa mieltä. Se päätti, että naisvaltaisissa ammateissa on maksettava samantasoista palkkaa kuin vastaavissa miesvaltaisissa ammateissa.

Konservatiivihallitus taipui 

Maan konservatiivinen hallitus taipui ja pyysi liittoja neuvottelemaan laajan sopimuksen samanarvoisesta palkkauksesta valtion tuella toimivalla sosiaali- ja terveyssektorilla.

Koko sopimuksen kustannus valtiolle on arviolta 1,3 miljardia euroa.

Yksityiset sosiaali- ja terveysalan yksityiset yritykset vaativat, että valtion tuen niille tulisi kasvaa aiottua enemmän palkkaratkaisun vuoksi. Eräät yritykset varoittavat palvelujen sulkemisista ja irtisanomisista.

Toiset yritykset taas pitävät palkkaratkaisua hyvänä, koska näin ne voivat kilpailla pätevästä työvoimasta.

Hallituksen asettama kolmikantainen työryhmä on laatinut asiakirjan, jonka periaatteiden pohjalta palkkojen samanarvoisuutta tarkastellaan.

Sopimukseen liittyi samapalkkaisuutta koskevan lainsäädännön tarkistus.