SAK (16.08.2016 - Heikki Jokinen) Britannian korkein oikeus kumosi konservatiivien laatiman lain, jolla peritään tuntuvia maksuja työsuhteen riitojen viemisestä työoikeuden tuomioistuimeen. Asiaa ajanut Unison-liitto pitää voittoa historiallisena.

Vuoden 2013 lain mukaan työntekijöiden tulee maksaa työnantajansa haastamisesta työoikeuden erityistuomioistuimeen työsuhderiidoissa.

Maksut riippuvat asian luonteesta ja kuulemiskerroista. Yhden kuulemisen sisältävä saamatta jäänyttä palkkaa koskeva asia maksaa työntekijälle 430 euroa ja syrjintätapaus 1 325 euroa.

Julkisen alan liitto Unison vei päätöksen maksuista oikeuteen. Korkeimman oikeuden tuomio tuli neljän vuoden kuluttua. Se oli selkeä ja murskaava.

Maksut olivat alusta asti laittomia sekä kansallisen että EU-lain mukaan, sillä ne estävät pääsyn oikeuteen, korkein oikeus perusteli.

Yksimielisen päätöksen tehnyt korkein oikeus tiivisti brittiläisen ironisesti, että maksujen on oltava edullisia ei vain teoriassa, vaan myös todellisessa maailmassa. Oikeus vetosi jopa kansalaisten perusoikeudet vuonna 1215 taanneeseen Magna Cartaan.

Työsuhteen riitojen vieminen oikeuteen putosi jyrkästi maksujen myötä. Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana pudotus oli aiemman vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 81 prosenttia.

Maksut syrjivät naisia

Korkein oikeus piti lisäksi maksuja naisia syrjivinä. Se ei löytänyt perusteita sille, että syrjintätapausten maksu sijoittui kalliimpaan maksuluokkaan. Esimerkiksi raskauden vuoksi syrjityn tapauksessa ei ole perusteita vaativalle selvitykselle ja siten isommalle maksulle, tuomarit kirjasivat.

Oikeus huomautti lisäksi, että maksut ovat suhteettoman suuria verrattuina riidanalaiseen summaan.

Keskusjärjestö TUC:n pääsihteeri Frances O'Grady kiitti päätöstä.

- Liian monella matalapalkkaisella ei ollut varaa puolustaa oikeuksiaan työpaikalla, ei edes vaikka heitä ahdisteltiin tai heidät erotettiin epäreilusti.

- Oikeudenkäyntimaksut ovat olleet kultasuoni pahoille pomoille ja antoivat heille vapaat kädet kohdella kaltoin henkilökuntaansa.

Oikeusministeriö palauttaa lailla kerätyt 30 miljoonan euron maksut. Osan niistä maksoivat ammattiliitot jäsentensä puolesta.