Särmä (28.09.2017 - Heikki Jokinen) Metsätyö, maataloustyö ja kalastus ovat vaarallisimmat ammatit, selvitti Australian valtiollinen työsuojeluelin Safe Work Australia. Vuonna 2015 näillä aloilla sattui 52 kuolemantapausta.

Seuraavaksi vaarallisin ala oli liikenne, posti ja varastotyö 40:llä työstä johtuneella kuolemalla. Kolmantena oli rakennustyö, jossa kuoli 33 ihmistä.

Kuoleman riski metsä- ja maataloustyössä sekä kalastuksessa on vuodesta 2003 ollut keskimäärin 17 sataatuhatta työntekijää kohti. Se on korkeampi kuin millään muilla aloilla.

Vuonna 2015 kuolleista pääosa eli 43 oli metsätyöntekijöitä, kaikki miehiä. Heistä 58 prosenttia kuoli jäädessään jonkin putoavan alle ja 19 prosenttia ajoneuvoon liittyvässä onnettomuudessa. Australian metsätyö työllistää 7 000 ihmistä.

Viime vuonna metsä- ja maataloustyössä sekä kalastuksessa kuoli Australiassa 41 työläistä. Luku jäi edellisvuotta pienemmäksi, mutta useina vuosina kuolleita on ollut yli 60 vuodessa.