Ahjo (12.10.2017 - Heikki Jokinen) Saksan IG Metall valmistautuu metalli- ja elektroniikkateollisuuden työehtosopimusneuvotteluihin tänä syksynä. Palkankorotusvaade asettunee kuuden prosentin tuntumaan vuoden sopimuksella.

Saksan talous kasvaa vahvasti kahdeksatta vuotta peräkkäin. Metalli- ja elektroniikkateollisuus tuottaa ennätysmääriä tavaraa sekä voittoa. Alan yritysten käyttöaste on nyt erinomainen 88 prosenttia, IG Metall sanoo.

Nykyinen vuoden työehtosopimus nosti palkkoja alalla vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,1 prosenttia.

IG Metallin metalli- ja elektroniikkateollisuuden työehtosopimus umpeutuu vuoden lopussa. Liitto on alkanut muotoilla vaateitaan neuvotteluihin. Niiden pohjana ovat 1,7 - 2 prosentin inflaatio sekä työn tuottavuuden nousu. Koko maan taloudessa se on 0,8 - 1,1 prosenttia tehtyä työtuntia kohti, metalli- ja elektroniikkateollisuudessa liiton mukaan enemmän.

Näiden lukujen valossa ei ole mitään syytä peräytyä vaatimuksista, liitto sanoo. Menneisyys on sen mukaan osoittanut, että hyvät palkankorotukset auttavat talouden kehitystä, edistävät kasvua eivätkä rasita liikaa taloutta.

Vaikka palkat kehittyivät hyvin, kasvoivat yksikkötyökustannukset vain 1,1 prosenttia viime vuoden alkupuoliskolla, liitto laskee. Silti Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuus pystyi jopa parantamaan hintakilpailukykyään, nostamaan osuuttaan maailmanmarkkinoilla sekä kasvattamaan vientiylijäämää.

Nyt valmistelussa oleva sopimus kattaa 3,9 miljoonaa työntekijää. IG Metall arvioi sopimuksen kuitenkin vaikuttavan kahdeksan miljoonan työntekijän sopimuksiin. Lisäksi muuallakin Euroopassa luetaan tarkasti teollisuusmaa Saksan sopimuksia.

Liiton kaksi keskeistä asiaa alkavissa työehtosopimusneuvotteluissa ovat palkka ja aika. Palkankorotusvaade on asettumassa kuuden prosentin luokkaan, mutta tarkka luku on vielä muotoutumatta.

Tämä antaisi osuuden teollisuuden menestyksestä työntekijöille, jotka ovat sen menestyksen tehneet, liiton Ala-Saksin piirin johtaja Thorsten Gröger täsmentää. Sopimuksesta halutaan vuoden pituista.

Toiseksi päävaatimukseksi on muotoutumassa työajan sovittaminen yhteen elämän kanssa. Liitto vaatinee mahdollisuutta lyhentää työaikansa korkeintaan kahdeksi vuodeksi 28-tuntiseksi. Oikeus palata tavalliseen 35 tunnin viikkoon säilyisi. Vähenevien tuntien palkan korvausmallista keskustellaan vielä liitossa.