Ahjo (02.11.2017 - Heikki Jokinen) Viime vaaleissa Yhdysvalloissa vallan saaneet republikaanit osoittautuivat kyvyttömiksi saamaan läpi uusia keskeisiä lakiehdotuksiaan.

Maan presidentillä on kuitenkin paljon omaa valtaa, ja Donald Trumpin hallinto romuttaa johdonmukaisesti voimassa olevia työsuojelu-, työlaki- ja ympäristömääräyksiä. Lokakuun alussa valtion määräyksiä oli mitätöity jo yli sata.

Senaatti kumosi määräyksen, joka rajoitti kaivosyhtiöiden oikeutta kaivosjätteiden sijoittamiseen vesistöön. Samoin kaatui määräys, joka helpotti osavaltioiden luovan eläkejärjestelmiä 55 miljoonalle ihmiselle, joilla ei ole työeläkettä. Vastaava oikeus kiellettiin varmuuden vuoksi erikseen kaupungeiltakin.

Erityisen ahkerasti ja kiireisesti Trumpin hallinto kumoaa työsuojelumääräyksiä. Se poisti yrityksien velvollisuuden raportoida viranomaisille kuuden edellisen kuukauden työtapaturmista.

Aiemmin liittovaltion isoja sopimuksia saavilla yrityksien oli kerrottava vakavista työturvallisuus- ja työoikeusrikkomuksistaan sekä korjata ne. Tämän republikaanit ja työväen presidentiksi itsensä nimittänyt Trump kumosivat rivakasti.

Työministeriö lakkautti työtapaturmien ja -sairauksien sähköisen ilmoitusjärjestelmänsä sekä näiden tietojen julkistamisen. Tämä piilottaa julkisuudelta mahdolliset pulmat.

Aiemmin suurilla yrityksillä oli velvollisuus raportoida rodun ja sukupuolen mukainen palkkajakaumansa. Ei ole enää, Trump kumosi määräyksen.

Työministerö mitätöi määräyksen, joka salli ammattiliiton edustajan olevan mukana järjestäytymättömien työpaikkojen työsuojelutarkastuksessa.

Tulossa on lisää samaa: syyskuussa työministeriö julkaisi esityksen, että kaivosten työturvallisuusriskit voi arvioida kaivosten jo ollessa käynnissä. Nyt ne on selvitettävä ennen töiden aloittamista.

Kaivostyöläisten ammattiliitto UMWA pitää esitystä "täysin käsittämättömänä". Sama esitys poistaa kaivosyhtiöiltä velvollisuuden raportoida työtapaturmista, mikäli ne korjataan nopeasti. Liiton mielestä tämä piilottaisi vaaralliset työolot julkisuudelta ja tekisi mahdottomaksi nähdä kaivostyön vaarojen kehityksen.

Työministeriö valmistelee esitystä, joka poistaisi miljoonilta ihmisiltä oikeuden ylityökorvaukseen. Lain mukaan 17 200 euron vuosipalkkaa saavat voidaan katsoa johtavassa asemassa oleviksi tai asiantuntijoiksi, eikä heille makseta ylityökorvausta.

Presidentti Obama nosti rajan lähes kaksinkertaiseksi, ja tämän päätöksen voimaantulon Trump haluaa estää.