Särmä (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsin puuliitto GS arvostelee ruotsalaisia metsäyrityksiä hampaattomuudesta ihmisoikeuksiin kuuluvien ay-oikeuksien puolustamisessa FSC-sertifinoinnissa.

Kansainvälisellä FSC-sertifioinnilla tavoitellaan metsänhoidon sosiaalista vastuullisuutta ja ympäristön parempaa huomioimista. Suomessa on 1,3 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää ja koko maailmassa 199 miljoonaa hehtaaria 84 maassa.

Sertifiointisäännöt velvoittavat metsäyhtiöt noudattamaan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n kahdeksaa keskeistä yleissopimusta muun muassa oikeudesta järjestäytymiseen sekä sopimiseen työehdoista. Ammattiliittojen mielestä näiden oikeuksien tulisi päteä senkin jälkeen, kun puu on kaadettu.

FSC:n yleiskokouksessa Vancouverissa lokakuussa metsä- ja puualan liitot ehdottivat, että vaatimus ay-oikeuksien toteutumisesta tulisi laajentaa tehtaisiin, joissa valmistetaan tuotteita sertifioidusta puusta. Tällaisia ovat esimerkiksi kartonki ja huonekalut.

Aloite äänestettiin nurin. Nyt GS ja Ruotsin paperiliitto Pappers arvostelevat ruotsalaisia metsäyhtiöitä, koska ne eivät puolustaneet esitystä.

Liitot toivovat lehdistötiedotteessaan, että yhtiöt arvioivat nopeasti uudelleen kantansa metsäalan teollisuuden ay-oikeuksiin.

GS-liiton sekä rakennus- ja puualan liittojen maailmanjärjestö BWI:n puheenjohtaja Per-Olof Sjöö sanoo, että metsäteollisuudella on avainasema kestävässä kehityksessä. Siksi ruotsalaisten yritysten on ilmaistava selvästi ay-oikeuksien tarve maailman työmarkkinoilla. Sjöö on valmis vuoropuheluun alan teollisuuden kanssa.

Ruotsin metsäteollisuuden edustaja sanoo, että he tukevat asiaa periaatteeessa, mutta odottavat FSC:n jo kolme vuotta jatkuneen valmistelun tuloksia.