Tekijä (17.01.2018 - Heikki Jokinen) Kaksi kolmasosaa Britannian nollasopimuksilla työskentelevistä haluaa työn, jossa on taatut tunnit. Asiaa selvitti keskusjärjestö TUC kyselytutkimuksella. Yksi neljästä piti nollasopimusta tilanteeseensa sopivana.

Nollasopimuslaiset jäävät paitsi useista eduista. Vain 12 prosenttia sai sairausajan palkkaa ja 43 prosenttia jäi ilman lomakorvausta. Puolella ei ollut kirjallista työsopimusta.

Kolmelle neljästä on tarjottu työvuoroja alle 24 tunnin varoajalla ja puolelta työvuoroja on siirretty tai peruutettu vajaa vuorokausi ennen sovittua vuoroa.

Selvä enemmistö (59 prosenttia) haluaisi enemmän työtunteja, mutta ei saa. Nollasopimuslaisten tuntipalkka on 3,95 euroa vähemmän kuin työntekijän keskipalkka. Yli puolet harkitseekin lopettavansa työnsä.

TUC arvioi, että nollasopimukset maksavat verottajalle 2,14 miljardia euroa vuodessa. Niillä työskentelevät maksavat vähemmän veroja ja sosiaalimaksuja. Lisäksi heidän on turvauduttava usein sosiaalitukeen.