Tekijä (17.01.2018 - Heikki Jokinen) Saksan ammattiliitot valmistautuvat ensi kevään yritysneuvostovaaleihin. Työntekijöiden osallistumis- ja tiedonsaantioikeuden takaavat neuvostot ovat keskeinen osa Saksan työmarkkinamallia ja liittojen toimintaa työpaikoilla.

Yli viiden työntekijän yrityksiin on lakisääteinen oikeus perustaa työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Ne valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ajoittuvat kevääseen 2018.

Yrityksessä neuvosto valvoo lakien sekä työehtosopimusten noudattamista. Tätä varten sillä on oikeus saada laajasti tietoa yrityksen taloudesta, tilauskannasta, isoista organisaatiomuutoksista sekä työntekijöitä koskevista suunnitelmista.

Työnantajan on lisäksi kuultava yritysneuvostoa ennen jokaista irtisanomista. Jos neuvosto vastustaa irtisanomista, asia siirtyy työtuomioistuimelle.

Yritysneuvoston puheenjohtajat vastaavat tavallaan suomalaisia pääluottamusmiehiä, mutta heillä on lakisääteinen oikeus tietoon sekä vaikutusvaltaa. Kaikilla neuvostojen jäsenillä on irtisanomissuoja toimikautensa ja vuosi sen jälkeen.

Laki määrää, että työnantaja ei saa estää yritysneuvoston jäsenten tehtävien hoitamista ja työaikaakin saa käyttää. Neuvoston jäsenet saavat osallistua tehtäviin liittyvään koulutukseen.

Yli 500 työntekijän yrityksessä on oltava hallintoneuvosto, jonka jäsenistä kolmasosa edustaa työntekijöitä tai ammattiliittoja. Yli 2 000 työntekijän yrityksessä heitä on oltava puolet hallintoneuvostosta.

Se valvoo yrityksen toimintaa, saa nähdä sen tilit, valitsee johdon sekä määrää heidän palkkansa ja voi kutsua koolle yhtiökokouksen.

Saksassa on yli satatuhatta yritysneuvostoa. Vuoden 2014 vaaleissa niistä äänesti 79 prosenttia, isompi osuus kuin missään yleisissä vaaleissa.

Äänestäjät luottavat ammattiliittojen aktiiveihin. Heitä on nyt neuvostojen jäsenistä kolme neljäsosaa. Esimerkiksi teollisuusalojen liitto IG BCE:n alojen yritysneuvostoissa aktiivien osuus on 80 prosenttia, puheenjohtajista 90 prosenttia.

Myötämääräämisoikeus on hyväksi yrityksille ja työntekijöille, korostaa IG Metall -liitto. Sen mukaan yritykset, joissa yritysneuvosto toimii, menestyvät paremmin. Ero näkyy tuottavuudessa, oppisopimuksella olevien tyytyväisyydessä, työajan joustavuudessa esimerkiksi lastenhoidon vuoksi ja loma-aikojen toteutumisessa työntekijöiden toiveiden mukaan.