Tekijä (14.02.2018 - Heikki Jokinen) IF Metall -liiton Tukholman läänin piirijärjestö sai Euroopan sosiaalirahastolta 3,7 miljoonaa euroa tukea Kestävä autoala -hankkeeseensa. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa työntekijöiden osaamista niin työmarkkinoilla kuin yhteiskunnassakin.

Mukana on alan yrityksiä, joita autetaan kohtaamaan tulevaisuus parantamalla työnjohtoa, työympäristöä ja tasa-arvon toteutumista. Tavoite on rakentaa kestävä työelämä kaikille yrityksissä työskenteleville.

Mukaan kutsutaan alan yrityksiä ja pohditaan niiden tilannetta yksityiskohtaisesti.

Tällöin mietitään muun muassa työvoiman saatavuutta sekä eläkeelle siirtymisten vaikutusta. Rekrytoinnin monipuolisuudella on suuri merkitys yritysten pärjäämiselle.