Tekijä (14.03.2018 - Heikki Jokinen) Ruotsin hallitus satsaa 91 miljoonaa euroa metsä- ja viheralueiden huoltyön tarjoamiseen 5 000 pitkäaikaistyöttömille sekä hiljan maahan muuttaneille.

Työt ovat esimerkiksi metsän raivausta, vaellusreittien kunnostusta, ulkoilualueiden huoltoa tai rantojen ja ratapihojen siivousta.

Ajatus on, että työllistettävä hankkisi vuodessa riittävän pätevyyden saadakseen työtä yrityksistä.

Alan työntekijöitä edustavan GS-liiton puheenjohtaja Per-Olof Sjöö pitää hanketta hyvänä mikäli se johtaa työllistymiseen.

Sjöö muistuttaa, että metsätöihin tuodaan nykyään työntekijöitä Kamerunista ja Kambodžasta. Olisi parempi, että työn tekisivät ensi sijassa ne, jotka jo ovat Ruotsissa.

Metsähallituksen edellinen vastaava hanke toi työn 20 prosentille siihen osallistuneista.