Tekijä (14.03.2018 - Heikki Jokinen) Joustot eivät ole enää työnantajan etuoikeus, sanoo Saksan metalliliitto IG Metallin puheenjohtaja Jörg Hofmann.

Liiton tuore metalli- ja elektroniikkateollisuuden työehtosopimus antaa työntekijöille mahdollisuuden uudenlaisiin työajan lyhennyksiin. Ja lisää palkkaa.

IG Metall on jo pitkään tavoitellut työn ja muun elämän parempaa yhteensovittamista. Lauantait se sai vapaiksi vuonna 1967 ja kamppailu 35 tunnin työviikosta alkoi vuonna 1982. Tämä onnistui vuonna 1995.

Itäisissä osavaltioissa terästeollisuuden työaika on vuodesta 2003 ollut 35 tuntia viikossa, mutta muuhun alan teollisuuteen jäi 38 tunnin viikkotyöaika neljän viikon lakosta huolimatta.

Nyt liitto nosti työajan tes-neuvottelujen päätavoitteisiin. Se kysyi alan työntekijöiltä heidän toiveistaan. Kaikkiaan 680 000 ihmistä vastasi ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaan nousi toiveiden kärkeen.

Tämä toteutui helmikuussa solmitussa metalli- ja elektroniikkateollisuuden 27 kuukauden mittaisessa työehtosopimuksessa. Se takaa työntekijälle oikeuden lyhentää halutessaan työaikaansa.

Hän voi tehdä 6 - 24 kuukauden ajan 28 tunnin työviikkoa. Työantaja voi evätä lyhennyksen vain painavin perustein. Palkka vähenee vastavasti.

Uutena osana sopimukseen sisältyy ensi vuonna lisä, joka on 27,5 prosenttia kuukausipalkasta. Mikäli työntekijä on vuorotyössä tai hänellä on huollettavia lapsia tai omaisia, lisän voi vaihtaa kahdeksaan vapaapäivään vuodessa. Niistä kaksi kustantaa työnantaja.

Vaikka IG Metall jousti hiukan palkankorotustavoitteissaan työajan lyhennysten hyväksi, sopimus nostaa palkkoja 4,3 prosentilla huhtikuun alusta. Tammi-maaliskuulta maksetaan sadan euron kertakorvaus kuukaudelta. Ensi vuonna kaikki saavat lisäksi 400 euron kertakorvauksen.

Työaikalyhennysten vastapainoksi työnantajat saivat oikeuden tarjota halukkaille hiukan laajemmin 40 tunnin työviikkoa. Työehtosopimus sallii kuitenkin yhä enintään 18 prosentin työntekijöistä tekevän 40 tunnin työviikkoa.

- Sopimus on nykyaikainen, suuntautuu tulevaisuuteen ja on juuri sitä, mitä työntekijät tahtovat, puheenjohtaja Jörn Hofmann sanoo. Reaalipalkat nousevat ja työntekijöiden itsemääräämisoikeus työaikaansa kasvaa.

Työehtosopimukset tehdään Saksassa osavaltioittain. Tähän asti tehdyt sopimukset ovat sisällöltään samanlaisia. Lopulta sopimus kattaa 3,9 miljoonaa työntekijää. Sen syntymistä vauhdittivat 1,5 miljoonan työntekijän varoituslakot.