Tekijä (18.04.2018 - Heikki Jokinen) Etelä-Korean metalliliitto KMWU asetti liittokokouksessaan maaliskuussa tavoitteeksi kaventaa nyt revennyttä palkkakuilua alalla. Liiton mielestä teollisuuden on toimittava sosiaalisten erojen kärjistymistä vastaan.

Keinoksi edetä liitto sanoo kattavammat työehtosopimusneuvottelut. Nyt työnantajaliiton jäsenistä vain viidesosa tekee työehtosopimuksen KMWU:n kanssa.

Liitto perustaa tänä vuonna työnantajien kanssa yhteiselimen, jossa sovitaan sama palkka vastaavasta työstä koko alalla. Nyt palkat ovat osin sidottuja yhtiön kokoon.

Vaikka yrityksessä olisikin oma työehtosopimus, liitto ei tunnusta sitä ellei yritys liity yhteiselimeen.