Tekijä (16.05.2018 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden oikeudet ja edut Yhdysvalloissa kuuluvat teollisuusmaiden heikoimpiin. Yksi syy on selvä: vain 10,7 prosenttia työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon.

Yhdysvallat on maailman ainoa teollisuusmaa, jossa ei ole lakisääteistä palkallista vanhempain- tai vuosilomaa. Samaan nollakerhoon kuuluu vain joitakin Tyynenmeren saarivaltioita kuten Tonga ja Nauru.

Osa yrityksistä myöntää joitakin etuja. Silti teollisuuden työntekijöistä vain yhdellä kymmenestä on oikeus palkalliseen perhevapaaseen.

Nyt Yhdysvaltain kongresissa keskustellaan vakavasti lyhyestä palkallisesta vanhempainvapaasta. Pienikin parannus auttaisi, sillä yksi neljästä äidistä palaa töihin alle kahden viikon kuluttua synnytyksestä.

Ammattiliitot on ajettu viime vuosikymmeninä Yhdysvalloissa ahtaalle ja niiden olot ovat erityisesti teollisuustyöpaikoilla heikot. Liittojen toimintaa hankaloitetaan säädöksillä ja moni yritys kampanjoi isolla rahalla järjestäytymistä vastaan.

Näin teki suomalainen Huhtamäkikin Kalifornian tehtaallaan. Se osti konsulttifirmalta järjestäytymistä haittaavia palveluja lähes 400 000 eurolla vuonna 2014.

Viralliset tilastot kertovat, että kaikista työntekijöistä 10,7 prosenttia kuului viime vuonna liittoon. Yksityisillä aloilla prosentti oli 6,5 ja julkisilla aloilla 34,4 prosenttia.

Teollisuuden työntekijöiden järjestäytymisprosentti on 9,1, maa- ja metsätaloudessa 3,4 sekä kaivos- ja energia-aloilla 4,4.

Järjestäytyminen on puolittunut vuodesta 1983, jolloin valtollinen tilastointi alkoi. Tällöin liittoon kuului viidennes työntekijöistä.

Valtiollisten tilastojen mukaan järjestäytyneen työläisen viikon mediaanipalkka oli viime vuonna 842 euroa ja järjestäytymättömän 671 euroa. Ammattiliiton jäsenyys ja työehtosopimus tuo lisäksi paremman eläkkeen ja sairausvakuutuksen.

Osassa työpaikkoja liitoilla on vuodesta 1935 oikeus kerätä hankkimiensa etujen vastineeksi jäsenmaksua järjestäytymättömiltäkin. Liittojen heikentämistä ajavat poliitikot vastustavat tätä, ja 28 osavaltiota onkin kieltänyt sen.

Ammattiliittojen keskusjärjestö AFL-CIO kertoo, että näissä 28 osavaltiossa työntekijän vuosipalkka on 4 944 euroa pienempi kuin muissa osavaltioissa ja kuolemanvaara työpaikalla 49 prosenttia korkeampi. Samalla vakuutusturva on muuta maata heikompi.