Tekijä (11.07.2018 - Heikki Jokinen) Pitkään jatkunut kiista työehdoista Göteborgin satamassa johti erikoiseen lopputulokseen. Kolme ay-keskusjärjestöä ja työnantajat esittivät kesäkuussa lakko-oikeuden rajoittamista lailla. IF Metall ja GS tukevat esitystä.

Esityksen ydin on se, että työehtosopimuksen tehnyttä yritystä vastaan ei saa käynnistää työtaistelutoimia muutoin kuin työehtosopimuksen solmimista varten.

Poliittiset lakot, myötätuntolakot ja toimet maksamattomien palkkojen vuoksi ovat edelleen sallittuja. Mitään liittojen toimia työehtosopimuksen saavuttamiseksi ei rajoiteta.

Vuonna 1972 osa satamatyöläisistä erosi kuljetustyöväen Transport-liitosta ja perusti Hamnarbetarförbundet-liiton. Enemmistö Göteborgin sataman konttisataman työntekijöistä kuuluu siihen.

He olivat tyytymättömiä sataman työoloihin ja järjestivät kesällä 2016 lakon sekä ylityökiellon. Työnantaja oli neuvotteluhaluton ja vastasi työsululla sekä erottamisilla.

Kiista on johtanut sataman osittaiseen halvaantumiseen ja isoon määrään menetettyjä työpäiviä. Ne johtuvat lähes kokonaan työsulusta, eivät lakoista.

Sataman työehtosopimus on Transportilla eivätkä sen ja Hamnarbetarförbundetin neuvottelut johtaneet tuloksiin.

Ruotsissa ei ole yleissitovia työehtosopimuksia kuten Suomessa, siksi tilanne on kärjistynyt. Yleissitovuus takaa kattavan työrauhan.

Satamayhtiö vaati maan hallitusta ryhtymään toimiin. Työmarkkinaministeri Ylva Johansson (sd) asettikin työryhmän pohtimaan muutoksia lakko-oikeuteen.

Työnantajien liitot ja ay-keskusjärjestöt laativat oman, nyt valmistuneen esityksen. IF Metallin sopimussihteeri Veli-Pekka Säikkälä pitää esitystä ruotsalaisen työmarkkinamallin voittona kun osapuolet itse laativat pelisäännöt.

Hän korostaa, että esitys rajoittaa vain lakkoja, joilla ei pyritä työehtosopimukseen. Se vahvistaa valtakunnallisia työehtosopimuksia, koska näin ne takaavat työrauhan.

Puu- ja painotyöntekijöitä edustavan GS-liiton puheenjohtaja Per-Olof Sjöö arvosteli aiemmin aikeita rajoittaa lakko-oikeutta uskoen sen johtavan työnantajien vallan lisääntymiseen. Nyt hän puoltaa esitystä sanoen sen heilauttavan mahdollisimman vähän voimatasapainoa työmarkkinoilla.

Jotkin ammattiliitoista suhtautuvat esitykseen yhä kielteisesti. Arvostelijat pelkäävät sen avaavan työnantajalle mahdollisuuden sopimushoppailuun ja omien näennäisten ammattiliittojen perustamiseen.