Tekijä (Heikki Jokinen - 12.09.2018) Tammikuussa 2015 Turkin metalliliitto Birleşik Metal-İş aloitti lakon 22 tehtaassa tukeakseen työehtosopimusneuvotteluja. Lakkoon olivat liittymässä vielä 20 muun yrityksen työntekijät.

Heti lakon alettua Turkin hallitus siirsi lakkoa 60 päivällä väittäen sen uhkaavan kansallista turvallisuutta. Käytännössä siirto oli kielto, sillä sen päätyttyä päätösvalta sopimuksesta siirtyy pois ammattiliitolta.

Liitto vei asian perustuslakituomioistuimeen. Se päätti nyt elokuussa, että hallituksen kielto oli perustuslain vastainen.

Metalliliitto toteaa oikeuden päätöksen osoittavan, että maan hallitus kieltää lakkoja umpimähkään ja tämä supistaa lakko-oikeutta.