PAM (26.09.2018 - Heikki Jokinen) Norjassa on viime vuosina julistettu monien alojen työehtosopimuksia yleissitoviksi. Viimeksi vuorossa olivat majoitus-, ravintola- ja catering-alojen 91 000 työntekijää.

Kun Norja liittyi Euroopan talousalueeseen haluttiin estää ulkomaisen työvoiman palkkojen polkeminen. Siksi säädettiin laki, joka tekee mahdolliseksi määrätä jonkin alan työehtosopimus yleissitovaksi kokonaan tai osin.

Tällöin jokaisen työnantajan on noudatettava sopimuksen määrittelemiä vähimmäispalkkoja tai muita työehtoja. Keino on havaittu toimivaksi ja vuosien mittaan yleissitovuutta on laajennettu useille aloille. Päätökset tekee valtiollinen Tariffnemnd.

Nyt yleissitovuus kattaa yhdeksän alaa, muun muassa rakennustyön, laivanrakennuksen ja telakat, tavaran maantiekuljetukset, maatalous- ja puutarhatyön, sähkötyöt ja siivouksen.

Yleissitovia ovat yleensä vain työehtosopimusten määräykset vähimmäispalkoista, mutta toisinaan muutkin määräykset kuten lisät, työvaatetus tai matkakulujen korvaaminen.

Tämän vuoden alusta majoitus-, ravintola- ja catering-alojen työntekijöiden sopimus määrättiin vähimmäispalkkojen osalta yleissitovaksi. Asiaa ajanut Fellesforbundet-liitto pitää tätä tärkeänä koko alalle.

Palkoille on nyt alalla lakisääteinen alaraja. Samoin määrättiin paljonko työnantaja saa tarjoamastaan majoituksesta korkeintaan veloittaa.

Alipalkkausta ei voi laillisesti siirtää ketjussa eteenpäin. Työnantajan on huolehdittava siitä, että alihankkijatkin maksavat yleissitovien työehtosopimusten vähimmäispalkat.

Työviranomaiset ovat julkaisseet muun muassa ohjeistuksen sen varmistamiseen, että alihankintana ostettu siivoustyö täyttää säädösten vaateet.

Luottamusmiehillä on oikeus vaatia työnantajaansa osoittamaan, että alihankkijat noudattavat työehtosopimusta. Ellei pääurakoitsijalla ole luottamusmiestä, lähimmän alihankkijan luottamusmiehellä on sama oikeus tietoon oman yhtiönsä alihankkijoilta.