Tekijä (17.10.2018 - Heikki Jokinen) Syyskuussa solmittu kemianteollisuuden sopimus nostaa palkkoja 3,6 prosenttia ja kaksinkertaistaa lomarahan. Korotus palkkoihin on yhteensä 4,6 prosenttia, laskee kemianliitto IG-BCE.

Kaikille maksetaan myös 280 euron kertakorvaus 15 kuukauden sopimuksen astuessa voimaan. Lomaraha on jatkossa 1 200 euroa, vuorotyötä tekeville 1 320 euroa.

Lisäksi jouluksi maksetaan 13. kuukausipalkka, joka on 95 prosenttia yhden kuukauden palkasta. Sopimus nostaa suhteessa eniten matalapalkkaisten ja oppisopimuksella olevien tuloja.

Työn joustavuutta työntekijöiden tarpeiden mukaan lisätään jatkossa sovittavin tavoin. Tällä halutaan tehdä kemianteollisuudesta houkuttelevampi työpaikka.