Fipsu (12.06.2013 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden asemaa on paranettu kesän aluksi sekä Norjan että Tanskan parlamenteissa. Norjan Stortinget muutti työlainsäädäntöä siten, että osapäiväisellä työntekijällä on oikeus tosiasiallisen työmäräänsä mukaiseen työsuhteeseen.

Mikäli hänet on palkattu 50 prosentin työhön, mutta työvuoroja kertyy sadan prosentin edestä, on työantajan muutettava työ kokopäivätyöksi. Vastaavasti 30 prosentin työhön palkattu on oikeutettu 70 prosenttiseen työsuhteeseen, mikäli töitä kertyy sen verran.

Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa osapäivätyön tekijän tosiasiallinen työmäärä kerran vuodessa. Työsuhteen kattavuuden on vastattava edellisen 12 kuukauden aikana tehtyä työtä.

Norjan hallitus on viime vuosina toiminut aloitteellisesti pakotetun osapäivätyön kitkemiseksi. Se on tukenut aihetta koskevaa tutkimusta ja asettanut tavoitteeksi, että terveyssektorilla osapäivätyön käyttö vähenee viidenneksen. Oikeistopuolueet Høyre ja Fremskrittspartiet vastustivat lakimuutosta.

Norjan ammattiliittojen keskusjärjestö LO:n puheenjohtaja Gerd Kristiansen pitää päätöstä tärkeänä saavutuksena. "Työntekijöiden, erityisesti terveyssektorilla, ei enää tarvitse kamppailla kattavamman työsuhteen puolesta. Nyt asiat on hoidettava kuntoon työpaikoilla yhdessä luottamusmiesten kanssa."

Norjan 2,5 miljoonasta työtä tekevästä ihmisestä 690 000 työskentelee osapäivätyössä. Heistä 67 000 tekee sen vastoin tahtoaan. Osapäivätyötä tekee työelämässä olevista naisista 41 prosenttia ja 14 prosenttia miehistä.

Tanskan Folketinget hyväksyi lakimuutoksen, joka takaa vuokratyöyritysten työntekijöille vähintään saman palkan ja työolosuhteet kuin muillekin työpaikalla, jossa he ovat sijaisena. Laki perustuu EU:n jo vuonna 2008 hyväksyttyyn vuokratyödirektiiviin.

"Laki toimii meidän alallamme alipalkkausta vastaan ja se estää varmasti sen, että joku yritää alittaa käyvän palkkatason ja muut työolosuhteet", julkisen alan ammattiliitto FOA:n apulaisneuvottelupäällikkö Jakob Bang sanoo.

Mikäli työvoimaa vuokraavalla yrityksellä on työehtosopimus ammattiliiton kanssa, tämä sopimus määrittelee työsuhteen ehdot. Joillakin pienemmillä yrityksillä sitä ei ei ole.