Tekijä (15.05.2019 - Heikki Jokinen) Työnantajan taipumattomuus johti sitkeään lakkoon työkäsineitä valmistavassa ATG-tehtaassa Colombossa Sri Lankassa. Viime syyskuussa tehtaan ammattiosasto laittoi ilmoitustaululle tiedotteita verenluovutuskampanjasta, jonka liitto järjesti yhdessä terveysministerin kanssa.

Tehtaan johto antoi tästä julkeudesta varoituksen 30:lle työntekijälle ja ryhtyi kuritoimiin seitsemää ay-aktiivia kohtaan. Johto syrji eri tavoin ay-aktiiveja ja lopulta erotti viisi ammattiosaston vetäjää tammikuussa.

Yli 500 työntekijää vaatii lakolla erotettujen palauttamista työhön. Lakko on jatkunut yli kaksi kuukautta, sillä tehtaan johto ei taivu. Työntekijät nostivat esiin myös seksuaalisen häirinnän, johon ei ole puututtu.

Tapaus on herättänyt laajaa huomiota maailmalla. Tanskassa 3F-liiton kolme paikallisyhdistystä keräsi lakkolaisille tukea, jolla he saivat ruokaa 20 päiväksi.

Sri Lankalla valmistettuja ATG-työkäsineitä myydään Suomessakin.