Tekijä (15.05.2019 - Heikki Jokinen) Suomen edustajat EU-parlamenttiin valitaan vaaleissa toukokuun 26. päivänä. Palkansaajien kannalta ei ole yhdentekevää, keitä parlamentissa istuu.

Työelämän kysymykset olivat vahvasti kautensa päättäneen europarlamentin asialistalla, ja niin ovat seuraavankin. Euroopan tason säädöksillä ei välttämättä ole suoraa vaikutusta Suomeen, jossa työelämän lakien turva on usein parempi.

Mutta ei aina: esimerkiksi EU-parlamentin kannattama työolodirektiivi antaisi nollasopimuksilla työskenteleville osin paremman aseman kuin Juha Sipilän jo autuaasti poisnukkuneen hallituksen läpi ajama Suomen laki. EU-direktiivi tosin muuttui hiukan jäsenmaiden käsittelyssä.

Luonnollisesti koko EU:n työelämäsäädösten kohentaminen hyödyttää suomalaistakin palkansaajaa. Yhteinen työolojen pohjataso koko unionissa ehkäisee alipalkkauksen ja surkeiden työolojen käyttöä kilpailuvalttina suomalaista työtä vastaan.

Vielä tänä vuonna aloittaa toimintansa uusi Euroopan työviranomainen. Sinne on tulossa 140 virkamiestä valvomaan muun muassa kansainvälisiä työehtorikkomuksia.

Ay-liikkeen kansainväliset järjestöt asettivat omat tavoitteensa EU-vaaleihin. Maailman teollisuuden ammattiliittojen IndustriAllin eurooppalainen järjestö on niistä yksi.

Vaalitavoitteiden joukosta nousevat esiin muun muassa kokoaikaisten jatkuvien työpaikkojen luominen, työehtosopimusjärjestelmän tukeminen, alipalkoilla kilpailun lopettaminen sekä työnsä menettäneiden turvan parantaminen.

Jokaisen työntekijän on saatava työsopimus, työaikajoustoille tulee saada raja, nollasopimusten väärinkäytön on loputtava ja kaikkiin työn muotoihin on liityttävä sosiaalinen suoja, teollisuuden liitot vaativat.

Lisäksi ne edellyttävät työpaikkademokratian kehittämistä, teollisuuden toimintaedellytysten turvaamista sekä EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista.

Ruotsissa SAK:n sisarjärjestö LO:n liitot kampanjoivat oman, sosialidemokraattien listalla olevan ehdokkaan puolesta. Hän on Johan Danielsson, joka työskentelee LO:n EU-asioista vastaavana.

Danielssonin kampanja nostaa työpaikoilla esiin liittojen tavoitteita. Hän on toisena puolueen listalla ja mahdollisuus tulla valituksi on hyvä. Mikäli näin käy, hän lupaa keskittyä työelämän asioihin.

Kansalaisen kannattaa muistaa EU-vaaleissakin vanha totuus: vain äänestämällä voi vaikuttaa. Sillä EU vaikuttaa kansalaiseen, paljon.