Fipsu (10.07.2013 - Heikki Jokinen) Odensen kaupunki Tanskassa soveltaa luovasti maan kunnissa yleistymässä olevaa täydellista tupakointikieltoa työajalla. Se sallii tupakoinnin työpäivän aikana, mutta leikkaa työaikaa jokaisesta tupakkatauosta tyypillisesti kymmenen minuuttia.

Taukoihin on sovittava aika esimiehen kanssa ja työpäivä pitenee niihin kuluneen ajan verran. "Tästä ei synny mitään kiistaa", sanoo kotisairaanhoidon luottamusmies Karin Petersen ammattiliitto Foa:n verkkolehdelle. "Työntekijät näyttävät hyväksyneen menettelyn, ja niin se vain on."

Villestoften hoivakodissa Odensessa on noin 60 työntekijää, joista seitsemän on tehnyt suullisen sopimuksen tupakoinnista, kertoo Foa-verkkolehdelle kodin johtaja Lone Christensen.

Tupakkatauot sijoitetaan työlistaan työntekijän toiveiden mukaan. Samalla varmistetaan, että kovin montaa työntekijää ei ole tauolla samaan aikaan. Mikäli jokin erityinen työtehtävä vaatiikin läsnäoloa, tauko lykkääntyy.

Kaupungilla ei ole yhtenäistä tietoa kuinka paljon tupakkataukoja on sovittu eikä tietoa sovittujen taukojen pituudesta tai menetetyn työajan takaisinmaksusta.

Luottamusmies Karin Petersen toivoo, että menettelystä tehtäisiin kunnan kanssa selkeä sopimus. "Se rauhoittaisi työtovereita paremmin, mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu."

Kunnan työympäristöasioista vastaava johtaja Steffen Mark Jensen ei halua mitään byrokraattisia sopimuksia. "Luotamme siihen, että työntekijät ja työnjohto pitävät tupakkataukoja koskevat sopimukset aivan kuten muutkin sopimukset.

Foa:n mukaan kesäkuussa 2013 viisi tanskalaista kuntaa on jo julistanut täydellisen tupakointikiellon työaikana ja määrä näyttää olevan nousussa. Helsingørissä kieltoa tulkitaan siten, että kotisairaanhoitaja ei saa tupakoida edes pyöräillessään yhden asiakkaan luota toisen luo.