SAK (15.06.2020 - Heikki Jokinen) Susanna Gideonsson on Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO:n uusi puheenjohtaja. Vähittäiskaupan alan ammattiliitto Handelsin puheenjohtaja valittiin LO:n johtoon yksimielisesti kongressissa 15. kesäkuuta.

Linjapuheessaan Gideonsson (s. 1963) esitti kolme keskeistä tavoitettaan. Ensimmäinen niistä on vahva ja yhtenäinen ammattiyhdistysliike.

Toisena tavoitteena on tasa-arvo työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa yleisestikin. Kolmanneksi hän vaati loppua turvattomuudelle työelämässä.

Maan hallituksen suunnitteilla olevat irtisanomisjärjestyksen muutokset saivat Gideonssonilta jyrkän tuomion. Syksyllä on odotettavissa kova riita kun sosialidemokraattisen hallituksen on lunastettava porvarillisten tukipuolueidensa vaateet.

"LO ei tule hyväksymään, että mikään hallitus heikentää työsuhdeturvaa", Gideonsson sanoi.

Uusi puheenjohtaja käsitteli puheessaan laajasti työelämän lisääntynyttä epävarmuutta. Hän muistutti kongressia, kuinka monilla kaupan alalla on normaalioloissa vakituinen kokopäivätyö.

"44 prosentilla. Naisista 24 prosentilla." Koronakriisi on vielä pahentanut tilannetta. "Päiväpalkat ovat palanneet. Ennen seisoimme hattu kourassa, nyt matkapuhelin."

LO:n puheenjohtajana vuodesta 2012 toiminut Karl-Petter Thorwaldsson (s. 1964) ei enää asettunut ehdolle. Hänen taustansa on teollisuusalojen IF Metall -liitossa.

Teollisuuden liitot eivät puheenjohtajistossa

Keskusjärjestön ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa hotelli- ja ravintola-alojen liitto HRF:n aiempi puheenjohtaja Therese Guovelin (1964).

Toiseksi varapuheenjohtajaksi nousi Lisa Bengtsson (s. 1983), Kommunal-liiton liittosihteeri. Kommunal kokoaa lähinnä kuntien, sairaanhoidosta vastaavien alueiden sekä kirkon työntekijöitä.

Valinnoissa on poikkeuksellista se, että yksikään Suomen SAK:ta vastaavan LO:n puheenjohtaja ei edusta teollisuusalojen liittoa. Kaikkien uusien puheenjohtajien liitot ovat lisäksi vahvasti naisenemmistöisiä.

Kolmen puheenjohtajan lisäksi LO:n johtoon kuuluu kongressissa valittu sopimussihteeri. Työtä vuodesta 2012 tehnyt Torbjörn Johansson (s. 1963) valittiin jatkoon. Hän on aiemmin toiminut rakentajien Byggnads-liiton sopimussihteerinä.

Kongressi järjestettiin etäyhteyksin ja se käsitteli vain vaalit sekä joitakin suppeita asiakysymyksiä. Aloitteet ja muut jäljelle jääneet asiat käsitellään ensi vuonna kongressissa kasvokkain.

Kongressin julkilausumassa vaadittiin oikeudessa syytteessä olevan Hongkongin vapaiden ammattiliittojen HKCTU:n pääsihteeri Lee Cheuk-Yanin vapauttamista. HKCTU tukee näkyvästi demokratialiikettä.

LO:ssa on 14 jäsenliittoa ja niissä tämän vuoden alussa 1,4 miljoonaa jäsentä. Suurin liitto on Kommunal, 503 000 jäsentä. Sitä seuraavat IF Metall, 306 000 jäsentä ja Handels, 154 000 jäsentä.