Tekijä (14.10.2020 - Heikki Jokinen) Saksan metalliliitto IG Metallin puheenjohtaja Jörg Hofmann ehdotti elokuussa, että neljän päivän työviikko olisi vastaus koronakriisin vaarantamien työpaikkojen turvaamiselle.

Seuraavalla työehtosopimuskierroksella IG Metall tarjoaa yrityksille mahdollisuutta nelipäiväiseen viikkoon työpaikkojen säilymistakuuta vastaan. Palkka ei putoaisi yhtä paljon kuin työaika, mutta Hofmann ei vielä määritellyt korvauksen tasoa.

Nelipäiväisyydessä työnantaja säästäisi merkittävästi irtisanomiskuluissaan, Hofmann sanoo. Irtisanominen on nimittäin Saksassa usein kallista. Yrityksillä on der Sozialplan, sosiaalisuunnitelma, jolla sovitaan irtisanottavien korvaukset. Ne voivat olla hyvinkin korkeita.

Toisena etuna yrityksille olisi ammattitaitoisen työvoiman säilyttäminen. Saksan teollisuudessa siitä on toisinaan pula.

Koronakriisin myötä Saksassa on nyt laajasti käytössä lyhennetty työaika, die Kurzarbeit. Järjestelmässä valtio korvaa yritykselle lyhennettyä työaikaa tekevien palkkoja perheen koosta riippuen 60 tai 67 prosenttia pois leikkaantuneesta nettopalkasta. Elokuussa Kurzarbeitia teki 4,6 miljoonaa ihmistä, kun luku toukokuussa oli peräti 7,3 miljoonaa.

Valtion korvauksella on tiettyjä ehtoja, joita on pandemian vuoksi höllennetty. Oleellista kuitenkin edelleen on, että asiasta voidaan sopia vain yritysneuvoston kanssa. Se on Saksassa lakisääteinen työntekijöitä edustava elin.

Monissa yrityksissä tai aloilla on sovittu työnantajan maksamasta lisäkorvauksesta valtion maksaman päälle. Esimerkiksi Boschin yritysneuvosto sopi työajan lyhentämisestä tuotannossa. Työnantaja takaa valtion korvauksen päälle osuuden, joka pitää nettotulot 80,5 - 95,5 prosentissa.

IG BCE - liittokin on sopinut edustamillaan teollisuuden aloilla työnantajan maksamia lisäkorvauksia työajan lyhentämisestä. Kemian teollisuuden 580 000 työntekijää voivat saada 90 prosenttia nettopalkastaan valtion takaaman 60 tai 67 prosentin sijasta.

Lasiteollisuudessa työnantajat eivät olleet aiemmin suostuneet koko maan kattaviin sopimuksiin, vain alueellisiin tai yrityskohtaisiin. Koronakriisi sai heidätkin oivaltamaan sopimisen arvon. Nyt alan 50 000 työntekijää voivat saada lyhennetyn työajan osalta 80 prosenttia nettopalkastaan.

Kurzarbeit-järjestelmä on olemassa pehmittämässä suhdannevaihteluita, Hofmann sanoo. "Nelipäiväinen viikko olisi vastaus autoteollisuuden tapaisten alojen rakennemuutokseen."