Tekijä (18.11.2020 - Heikki Jokinen) Vuodesta 2022 pitkän työuran tehneet pääsevät varhaiselle eläkkeelle Tanskassa. Sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus sopi asiasta kolmen muun puolueen kanssa lokakuussa.

Jos on ollut työelämässä 44 vuotta ja on täyttänyt 61 vuotta, pääsee eläkkeelle kolme vuotta ennen kansaneläkeikää. 43 ja 42 vuoden työn jälkeen eläke varhaistuu yhdellä tai kahdella vuodella. Eläke-etuus on 1 820 euroa kuussa.

Työuraan lasketaan muun muassa palkkatyö, itsensätyöllistäminen, sairausajat, siviilipalvelus, osapäivätyö, vanhempainvapaat sekä pakolliset harjoittelujaksot.

Ammattiliitto 3F iloitsee sopimuksesta. Se laskee, että 6 600 liiton jäsentä saa oikeuden työuraeläkkeeseen. Kaikkiaan eläkemahdollisuus aukenee 41 000 ihmiselle.