PAM (01.08.2013 - Heikki Jokinen) Israelin ammattiliittojen keskusjärjestö Histadrut kertoo solmineensa historiallisen työehtosopimuksen yksityisten siivoustoimistojen liiton kanssa. Se takaa yksityisen alan siivoojille samat edut kuin julkisella alallakin.

Sopimus tuo yksityisen alan siivoojille ilmeisen merkittäviä parannuksia: palkan nousua pitkään työskennelleille, opintorahaston, toipumisajan palkan, edulliset lounaat työpaikalla ja lomakorvauksen.

Lisäksi sopimus antaa siivoojille työvaatteet ja asialliset työvälineet, palkanlisän pyhäpäiviltä sekä matkakustannusten korvauksen.

Nämä kaikki ovat siis aiemmin puuttuneet yksityisen alan siivoojilta Israelissa. Sopimus takaa Histadrutin mukaan samojen työolojen lisäksi saman palkan yksityisellä ja julkisella alalla.

Jopa alan työnantajaliiton puheenjohtaja Ilan Shimony pitää sopimusta edistyksenä sanoin, joita on totuttu kuulemaan lähinnä ammattiliittojen edustajilta.

Hän sanoo sen estävän mahdollisuudet työläisten oikeuksien polkemiseen. "Tämä sopimus on yhteiskunnallisen solidaarisuuden ilmaisun osoitus ja se korjaa sisäänrakennetun riiston sekä alalla monia vuosia työskennelleille osoitetun välinpitämättömyyden."

Siivousala on syyttänyt valtiota matalista pakoista ja huonosta työolosuhteista, kuten vartiointi- ja siivouspalveluja myyvän ison Tsevet 3 -yhtiön toimitusjohtaja Nir Gilboa. Hän sanoi jo pari vuotta sitten israelilaisen Haaretz-sanomalehden haastattelussa, että tärkeä syy alan "nöyryyttävän" pieniin palkkoihin ovat valtion kilpailuttamien palvelujen matalat hinnat.

"Se on pulmien syy, eivät työehtosopimukset." Osa siivousfirmoista on hänen mukaansa jättänyt osallistumatta tarjouskilpailuihin, koska ne haluavat taata työntekijöilleen siedettävät olosuhteet."

Uusi työehtosopimus varmistanee nyt sen, että kilpailuttaminenkaan ei voi tapahtua alle vähimmäisehtojen.