Tekijä (12.05.2021 - Heikki Jokinen) Tämä on kertomus miehityksestä ja hyväksikäytöstä, alkaa maailman ammattiliittojen keskusjärjestö ITUC:n huhtikuussa julkaistu laaja raportti palestiinalaisten työntekijöiden tilanteesta.

- Israelin yhä jatkuva Palestiinan miehitys ja laittomat siirtokunnat ovat näiden elannoltaan Israelista riippuvaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä ahdingon juuri, tiivistää ITUC:n pääsihteeri Sharan Burrow.

Sekä YK että EU ovat useassa eri yhteydessä todenneet Israelin siirtokuntien olevan kansainvälisen lain vastaisia.

Raportti nostaa keskeiseksi pulmaksi työluvat ja niiden välittäjät. Palestiina on täysin riippuvainen miehittäjistään: 133 000 palestiinalaista työskentelee Israelissa tai sen laittomissa siirtokunnissa. Se on 18,5 prosenttia Länsirannan työntekijöistä ja he keräävät 40 prosenttia Palestiinan bruttokansantuotteesta.

Tähän työhön vaaditaan työlupa. Ne myöntää miehitysarmeijaan sidoksissa oleva taho. Luvan saamiseksi on luovutettava biometriset tietonsa Israelin turvallisuusviranomaisille sekä läpäistävä heidän tarkastuksensa.

Tämän tarkastuksen ehdot ovat salaisia. Julkista tietoa on, että työlupa myönnetään vain naimisissa oleville. Alle 22-vuotiaat eivät saa lupaa Israeliin ja alle 18-vuotiaat eivät laittomien siirtokuntien teollisuusalueille.

Työlupa sallii työn vain luvassa mainituille työnantajille ja työ saa olla vain kokopäiväistä. Työnantajan tulee huolehtia lakisääteisistä vastuistaan. Luvat ovat voimassa enintään kuusi kuukautta ja työnantaja tai Israelin turvallisuusviranomaiset voivat mitätöidä ne milloin tahansa.

ITUC:n raportin mukaan työnantajat voivat uhata työlupien peruuttamisella ammattiliittoon kuuluvia, oikeuksiaan puolustavia tai millä tahansa tavalla poliittisesti aktiivisia työläisiä.

Israelilainen ihmisoikeusjärjestö B'Tselem raportoi useista tapauksista, joissa miehittäjät peruuttivat työlupia kollektiivisena rangaistuksena palestiinalaisilta yhteisöiltä tai perheiltä. Perusteena oli poliittinen aktiivisuus tai väitetty hyökkäys.

Työlupien välittäminen on laitonta, mutta raportin mukaan 45 prosenttia palestiinalaisista hankki lupansa välittäjiltä vuonna 2018. Se söi 14 prosenttia heidän palkoistaan ja toi välittäjille voittoa sata miljoonaa euroa. ITUC kiittää Israelia siitä, että työlupien välittäminen kiellettiin hiljan rakennustyömailla ja edellyttää kiellon laajentamista.

Työluvan saaneet ovat teoriassa oikeutettuja Israelin vähimmäispalkkaan. Vuonna 2018 heistä vain 50,2 prosenttia maksoi tuloveroa. Se merkitsee, että moni ansaitsee alle vähimmäispalkan.