Tekijä (14.07.2021 - Heikki Jokinen) Heinäkuussa 2019 Vietnam ratifioi kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen 98, joka takaa järjestäytymisvapauden. Taustalla on EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus. Se edellyttää, etteivät Vietnamin työolot poikkea liikaa EU:sta ja maa hanki siten itselleen epäreilua kilpailuetua.

Nyt Vietnam ottaa askeleita tämän toteuttamiseen käytännössä. Kommunistisen yksipuoluemaan työehtosopimusmalli muistuttaa hämmästyttävän paljon sitä, jota Suomen metsäteollisuuden työnantajat meille kaipaavat.

Maa sallii jatkossa yrityskohtaiset työntekijöiden organisaatiot, jotka voivat neuvotella yrityksen työehdoista ja jopa mennä yhden työpaikan lakkoon. Laajemmin ne eivät saa liittoutua eivätkä tehdä koko alan työehtosopimuksia.