Paperiliitto (30.08.2013 - Heikki Jokinen) Pappers-liitto haastaa Holmen Papersin oikeuteen irtisanomissäädösten rikkomisesta Hallstavikin tehtaalla. Ruotsissa pisimpään työskennelleet tulee irtisanoa viimeisinä, mutta yhtiö menetteli päinvastoin.

Kaikkiaan 140 irtisanotun joukossa oli 24 vuotta tehtaalla työskennellyt paperimies Jarmo Kuusisto tehtaan hiomolta. Hän on pettynyt, ettei saanut yrittää muuta työtä. "Otin asian aina esille kehityskeskusteluissa. Yhtiöhän haluaa moniosaamista. Mutta vastaus oli aina: emme voi päästää sinua, olet korvaamaton."

Liitto vie oikeuteen 24 irtisanomista, joissa sen mukaan on rikottu lakia.