Tekijä (19.01.2022 - Heikki Jokinen) Tanskalainen ammattiliitto 3F iloitsee ihmiskaupan vastustamisen saamasta lisätuesta. Center Mod Menneskehandel CMM saa seuraavana neljänä vuonna valtiolta lisätukea lähes 16 miljoonaa euroa.

CMM on sosiaalihallituksen alainen taho, joka koordinoi ja järjestää toimintaa ihmiskauppaa vastaan. Sen yleisimpiä muotoja ovat pakkotyö ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Vuonna 2020 uhreja oli 77, joukossa ensimmäistä kertaa kolme orjatyöhön pakotettua. Seitsemän uhreista oli alle 18-vuotiaita, nuorin 14-vuotias.

3F-liitto toimii määrätietoisesti siirtotyöläisten hyväksikäyttöä vastaan. Se on paljastanut ja tutkinut useita tällaisia tapauksia.

Lisäksi lakia muutetaan siten, että ihmiskaupan takana olevat eivät selviä ilman rangaistusta.