Tekijä (19.01.2022 - Heikki Jokinen) Liittokansleri Olaf Scholzin uusi hallitus haluaa nostaa Saksan vähimmäispalkan 12 euroon tunnilta. Vuonna 2021 se oli 9,60 euroa, tammikuun 2022 alusta 9,82 euroa ja kesäkuun 2022 alusta 10,45 euroa tunnilta.

Ammattiyhdistysliikettä lähellä oleva tutkimuslaitos Hans-Böckler-Stiftung laski, että 12 euron vähimmäispalkka nostaisi 8,6 miljoonan saksalaisen tuloja. Kaksi kolmasosaa heistä on naisia.

Erityisesti 12 euron vähimmäispalkka auttaisi niitä, joiden työtä ei säätele työehtosopimus. Heistä 30 prosenttia ansaitsee alle 12 euroa tunnilta. Työehtosopimuksella työskelevistä osuus on 9,5 prosenttia.