Tekijä (17.08.2022 - Heikki Jokinen) Ammatillisen järjestäytymisen tavat vaihtelevat todella paljon maasta toiseen. Niihin vaikuttavat suuresti lait ja perinteet.

Pohjoismaissa tyypillisiä ovat korkea järjestäytymisaste, vahva läsnäolo työpaikoilla sekä työttömyyskassojen yhteys liittoihin. Keskusjärjestöt ovat itsenäisiä ja kattavia, eivät jakautuneita poliittisten syiden vuoksi.

Näin ei aina ole. Intiassa kamppailee 11 keskusjärjestöä, joista useilla on poliittinen tausta hindunationalismista eri kommunistipuolueisiin.

Malli on tuttu Euroopastakin: esimerkiksi Belgiassa on 1,6 miljoonan jäsenen kristillisten ammattiliittojen keskusjärjestö ACV-CSC. Se sai alkunsa vuonna 1886 perustetusta Puuvillatyöläisten antisosialistisesta liitosta.

Ranskassa ammattiliitoilla on valtaa, mutta liitot ovat heikkoja ja pieniä. Syynä ovat lakisääteiset, yrityksissä työntekijöitä edustavat sosiaali- ja talouskomiteat. Ne valitaan joka neljäs vuosi ja liittojen voima riippuu vaalituloksista.

Maan viisi keskusjärjestöä kilpailevat äänistä ja menestyvät pääsevät sopimaan työehdoista. Vuonna 2018 äänesti 5,4 miljoonaa työntekijää ja seuraavat vaalit ovat joulukuussa. Järjestelmä perustuu yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

Saksan yritysneuvostot eivät ole niin sidottuja liittoihin kuin Ranskassa, mutta niidenkin vaaleissa liitot ovat vahvasti mukana. Neuvostoilla on laajoja oikeuksia ja ne korvaavat osin luottamusmiesjärjestelmän.

Britanniassa monet liitot ovat perinteisesti osa työväenpuoluetta ja ne käyttävät äänivaltaa puoluekokouksessa. Tämä sidos kuitenkin hiipuu vähitellen. Ruotsissa ammattiliitot liittivät vuoteen 1991 asti jäsenensä usein automaattisesti sosialidemokraattisen puolueeseen.

Lait rajoittavat järjestäytymistä monessa maassa. Yhdysvalloissa liiton on ensin kerättävä kannatuskortit työntekijöiden enemmistöltä ja sen jälkeen vielä saatava enemmistö vaaleissa. Usein työnantaja pyrkii estämään sen.

Kolumbiassa on murhattu satoja aktiiveja, Palestiinassa Israelin miehityshallinto voi evätä työlupia ay-toiminnan vuoksi ja Iranissa aktiiveja vangitaan sekä ruoskitaan.

Suomalaisen sopimusjärjestelmän vahvuus on sen itsenäisyys poliitikoista. Maissa, joissa työelämästä päätetään laeilla, työntekijöidet oikeudet ja edut voivat hävitä heti vaalipäivän jälkeen.

Kattava järjestäytyminen, aktiiviset jäsenet, monia palveluja ja koulutusta tarjoavat liitot sekä tehokkaat pääluottamusmiehet ovat pohjoismaisen mallin globaaliset valttikortit.